Đổi tên tệp hoặc thư mục trong nhóm

Tiết kiệm thời gian bằng cách đổi tên tệp và thư mục của bạn trực tiếp trong nhóm.

  1. Đi đến tab tệp trong một kênh.
    Hoặc, nếu tệp hoặc thư mục trong OneDrive của bạn, hãy đi đến các tệp ở bên trái của nhóm, rồi chọn onedrive.

  2. Chọn xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác bên cạnh tệp hoặc thư mục, rồi chọn đổi tên.

  3. Nhập tên mới, rồi chọn lưu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×