Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể đổi tên bất kỳ trang nào, các phần hoặc nhóm phần trong sổ ghi chép của mình — hoặc bạn có thể đổi tên toàn bộ sổ ghi chép đó.

Đổi tên trang

 1. Gõ nhẹ vào trang mà bạn muốn đổi tên.

 2. Khi văn bản tiêu đề trang ở phía trên cùng của trang được chọn, hãy nhập tên mới cho trang đó, sau đó gõ nhẹ vào trả về.

Đổi tên một phần

 1. Gõ nhẹ và giữ tab của phần mà bạn muốn đổi tên, sau đó ở cuối danh sách mục:

  • Trên iPad, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa và chọn đổi tên.

  • Trên iPhone, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng đổi tên Biểu tượng Đổi tên .

 2. Khi đã chọn văn bản tab phần, hãy nhập tên mới cho phần đó, sau đó gõ nhẹ xong.

Đổi tên nhóm mục

 1. Gõ nhẹ và giữ tab của nhóm phần mà bạn muốn đổi tên, sau đó ở dưới cùng của danh sách mục:

  • Trên iPad, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa và chọn đổi tên.

  • Trên iPhone, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng đổi tên Biểu tượng Đổi tên .

 2. Khi đã chọn văn bản tab Nhóm phần, hãy nhập tên mới cho nhóm mục, sau đó gõ nhẹ xong.

Đổi tên sổ tay

Để giúp ngăn chặn các nối kết bị hỏng bằng cách vô tình việc đổi tên sổ ghi chép được chia sẻ với người khác, trước tiên bạn sẽ cần đến vị trí sổ ghi chép trên Onedrive.

Thận trọng:  Trước khi đổi tên sổ ghi chép mà bạn đã chia sẻ với người khác, hãy cân nhắc các tác giả sổ ghi chép khác có một số thông báo trước về các gói của bạn để đổi tên sổ ghi chép mà họ đang làm việc. Bằng cách này, thay đổi không đột ngột ngăn không cho họ truy nhập thông tin quan trọng trong sổ ghi chép được chia sẻ.

Khi bạn đã sẵn sàng đổi tên sổ ghi chép, hãy làm như sau:

 1. Trước tiên, bạn cần đóng sổ ghi chép. Trong OneNote, nhấn vào nút Hiển thị sổ tay Nút Hiển thị Sổ tayđể mở vào danh sách sổ tay.

 2. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép bạn muốn đổi tên. Ở cuối danh sách sổ tay, nhấn vào biểu tượng đóng sổ ghi chép Biểu tượng đóng sổ ghi chép , rồi chọn đóng.

 3. Đi đến OneDrive để hoàn tất việc đổi tên sổ ghi chép. Trong Safari hoặc trong bất kỳ trình duyệt web nào khác, hãy đi đến www.onedrive.com.

  Nếu cần, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản tổ chức mà sổ ghi chép mà bạn muốn đổi tên hiện đang được lưu trữ.

 4. Khi bạn đã đăng nhập thành công OneDrive, hãy dẫn hướng đến thư mục tài liệu cho tài khoản của bạn.

  Lưu ý: Bạn có thể cần dẫn hướng đến một thư mục khác nếu sổ tay ban đầu đã được lưu vào một thư mục khác ngoài thư mục Tài liệu.

 5. Gõ nhẹ và giữ sổ ghi chép bạn muốn đổi tên.

  Bạn sẽ thấy một dấu kiểm nhỏ bên cạnh sổ ghi chép. Nếu dấu kiểm không xuất hiện, bạn có thể cần phải gõ nhẹ và giữ lâu hơn một chút.

 6. Trên thanh menu OneDrive, nhấn vào biểu tượng ba chấm nằm ở phía trên bên phải, rồi chọn đổi tên tệp này.

 7. Nhập tên mới cho sổ ghi chép, rồi gõ nhẹ xong.

 8. Trên cùng một trang, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sổ ghi chép để mở sổ ghi chép được đổi tên trong OneNote.

Tạo trang, phần hoặc sổ

Xóa trang, phần hoặc sổ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×