Đào tạo: Giới thiệu về thư viện tài liệu

Tổng quan

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các tác vụ thông thường trong thư viện tài liệu. Các chủ đề bao gồm phương thức dùng thư viện tài liệu, tải lên và sửa tệp đồng thời kiểm tra lịch sử phiên bản của tệp.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Trong khóa học này:

Tạo thư viện (1:30)
Thư viện tài liệu là gì? Tìm hiểu kiến thức cơ bản về thư viện tài liệu.

Lịch sử phiên bản (0:59)
Theo dõi phiên bản tài liệu và thiết lập cảnh báo email trong thư viện tài liệu.

Thêm vào thư viện (1:57)
Tải lên một hay nhiều tài liệu vào một thư viện tài liệu.

Đổi tên tệp (1:30)
Đổi tên tệp trong thư viện tài liệu.

Xem tệp (0:55)
Xem và sửa tệp trong thư viện tài liệu.

Tài nguyên bổ sung:

Thẻ Tham chiếu Nhanh >

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×