Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Điều chỉnh thụt lề và dãn cách

Khám phá các tùy chọn hộp thoại cho đoạn văn

Có sẵn các tùy chọn chung, thụt vào và dãn cách trong các tùy chọn hộp thoại Đoạn văn. Ở cuối hộp thoại, bạn có thể thấy một Bản xem trước về cách tùy chọn sẽ được hiển thị trước khi bạn áp dụng chúng.

Tổng quát    

Căn chỉnh

Chọn Căn trái để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và để lề phải tự do (hoặc sử dụng phím tắt, Ctrl+L).

Chọn Căn giữa để căn giữa văn bản và để lề trái và phải tự do (Ctrl+E).

Chọn Căn phải để căn chỉnh văn bản thẳng lề phải và để lề trái tự do (Ctrl+R).

Chọn Căn đều để căn chỉnh văn bản thẳng lề trái và lề phải, thêm khoảng trống giữa các từ (Ctrl+J).

Mức dàn bài

Là mức mà đoạn văn xuất hiện trong dạng xem Dàn bài. 

Chọn Thu gọn theo mặc định nếu bạn muốn tài liệu mở với đầu đề thu gọn mặc định. Xem Thu gọn hoặc bung rộng các phần của một tài liệu để tìm hiểu thêm.

Tụt vào

Trái

Thụt lề đoạn văn bên trái theo khoảng bạn chọn.

Phải

Thụt lề đoạn văn bên phải theo khoảng bạn chọn.

Đặc biệt

Chọn Dòng đầu tiên > Một khoảng bằng để thụt lề dòng đầu tiên của một đoạn văn. Để tạo nhanh thụt lề dòng đầu tiên bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo thụt lề dòng đầu tiên.

Chọn Nhô > Một khoảng bằng để tạo nhô lề. Để tạo nhanh nhô lề bằng cách dùng thước, hãy xem Tạo nhô lề.

Thụt lề phản chiếu

Khi bạn chọn kiểu này, TráiPhải trở thành Bên trongBên ngoài. Kiểu này dành cho in sách.

Dãn cách    

Trước

Điều chỉnh giá trị dãn cách trước mỗi đoạn văn.

Sau

Điều chỉnh giá trị dãn cách sau mỗi đoạn văn.

Dãn cách dòng

Chọn đĩa đơn cho văn bản không gian đơn. Để nhanh chóng dãn cách đơn cho toàn bộ tài liệu của bạn, hãy xem Dòng dãn cách đơn trong tài liệu.

Chọn 1,5 dòng để dãn cách văn bản lên một phẩy năm lần của dãn cách đơn.

Chọn Đôi để cách dòng đôi cho văn bản. Để nhanh chóng cách dòng đôi cho toàn bộ tài liệu, hãy xem mục Cách dòng đôi trong tài liệu.

Chọn Tối thiểu > Tại để đặt mức độ dãn cách tối thiểu cần thiết vừa khít với phông hoặc đồ họa lớn nhất trên dòng.

Chọn chính xác > tại để đặt giãn cách dòng cố định, được thể hiện trong các điểm. Ví dụ: nếu văn bản dùng cỡ phông 10 điểm, bạn có thể chỉ định 12 điểm làm dãn cách dòng.

Chọn Nhiều > Tại để đặt dãn cách dòng khi thể hiện nhiều bằng số lớn hơn 1. Ví dụ, thiết đặt dãn cách dòng thành 1,15 sẽ tăng dãn cách lên 15 phần trăm và thiết đặt cách dòng thành 3 sẽ tăng dãn cách lên 300 phần trăm (Dãn cách gấp ba lần).

Không thêm

Chọn Không thêm dãn cách giữa các đoạn văn khi bạn không muốn thêm khoảng cách giữa các đoạn văn.

Nếu bạn muốn lưu các thiết đặt mà bạn đã chọn làm mặc định, hãy chọn đặt làm mặc định.

Các tùy chọn của hộp thoại Đoạn văn

Chọn từ những tùy chọn này trong hộp thoại Đoạn văn. Ở phía dưới cùng của hộp thoại, hộp Xem trước cho bạn thấy các tùy chọn trông ra sao trước khi bạn áp dụng chúng.

Thông tin chung    

Căn chỉnh

Chọn trái để căn chỉnh văn bản ở bên trái bằng cạnh thẳng lề phải (hoặc dùng lối tắt bàn phím, LỆNH + L).

Chọn Trung tâm thành văn bản với mép trái và lề phải ( LỆNH + E).

Chọn phải để căn chỉnh văn bản ở bên phải với cạnh trái bị và để lề ( LỆNH + R).

Chọn biện minh để căn chỉnh văn bản cả sang trái và phải, thêm khoảng trống giữa các từ ( LỆNH + J).

Mức dàn bài

Chọn mức mà trong đó đoạn văn xuất hiện ở dạng xem Dàn bài.

Thụt lề

Trái

Di chuyển sang bên trái của đoạn văn theo giá trị bạn chọn.

Phải

Di chuyển sang bên phải của đoạn văn theo giá trị bạn chọn.

Đặc biệt

Chọn dòng đầu tiên để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn, rồi xác định kích cỡ của thụt lề.

Chọn treo để tạo thụt đầu dòng treo và sau đó xác định kích cỡ của thụt lề.

Tự động điều chỉnh

Khi bạn chọn tự động điều chỉnh thụt lề phải khi lưới tài liệu được xác định, thụt lề phải được tự động điều chỉnh cho đoạn văn bản khi một lưới tài liệu được xác định.

Dãn cách    

Trước

Điều chỉnh giá trị dãn cách trước mỗi đoạn văn.

Sau

Điều chỉnh giá trị dãn cách sau mỗi đoạn văn.

Dãn cách dòng

Chọn đơn thành văn bản không gian đơn.

Chọn dòng 1,5 vào văn bản không gian một lần rưỡi của dãn cách đơn.

Chọn đúp vào văn bản không gian hai.

Chọn ít nhất > để đặt khoảng cách tối thiểu cần thiết để phù hợp với phông hoặc đồ họa lớn nhất trên dòng.

Chọn chính xác> để đặt giãn cách dòng cố định, được thể hiện trong các điểm. Ví dụ: nếu văn bản dùng cỡ phông 10 điểm, bạn có thể chỉ định 12 điểm làm dãn cách dòng.

Chọn nhiều > để đặt giãn cách dòng như một đa thể hiện trong các số lớn hơn 1. Ví dụ, thiết đặt dãn cách dòng thành 1,15 sẽ tăng dãn cách lên 15 phần trăm và thiết đặt cách dòng thành 3 sẽ tăng dãn cách lên 300 phần trăm (Dãn cách gấp ba lần).

Không thêm

Chọn không thêm khoảng trống giữa các đoạn văn của cùng một kiểu khi bạn muốn loại trừ một số đoạn văn, chẳng hạn như các đoạn văn trong danh sách dấu đầu dòng, từ các khoảng cách được đặt trướcsau.

Đính vào

Chọn đính vào lưới khi lưới tài liệu được xác định để căn chỉnh văn bản dễ dàng hơn với lưới tài liệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×