Điều chỉnh thiết đặt dữ liệu bạn dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu iPad của bạn có kết nối dữ liệu di động, bạn có thể kiểm soát việc bạn muốn thực hiện Lync cuộc gọi thoại và video và chia sẻ nội dung cuộc họp chỉ dùng Wi-Fi hoặc dùng kết nối dữ liệu di động của bạn khi bạn không kết nối Wi-Fi.

Để xem hoặc thay đổi dữ liệu của bạn sử dụng thiết đặt:

  • Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn. Thiết đặt wi-fi sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Gõ nhẹ vào thiết đặt Yêu cầu Wi Fi… bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là các thiết đặt có thể xảy ra, các giá trị mặc định và ý nghĩa của chúng:

Kiểu sử dụng dữ liệu

Thiết đặt mặc định

Nội dung này có nghĩa là

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi thiết đặt này…

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

TẮT

Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi để thực hiện cuộc gọi Lync , nhưng khi bạn không kết nối Wi-Fi, Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn.

.. .để ON: nếu bạn đang kết nối với mạng Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng Wi-Fi cho cuộc gọi. Nếu bạn không kết nối Wi-Fi khi bạn thực hiện một âm thanh hoặc cuộc gọi video, cuộc gọi Lync bạn trở lại theo số bạn xác định. Trong trường hợp này, bạn sẽ kết nối với phần âm thanh của cuộc gọi Lync chỉ. Video sẽ không sẵn dùng. Điều này có thể dẫn đến cách dùng cước gói thoại di động của bạn.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video

BẬT

Lync sẽ sử dụng chỉ Wi-Fi để thực hiện Lync cuộc gọi video. Không bao giờ, nó sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi hoặc nhận video.

.. .để tắt: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi và nhận video khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi. Nếu bạn đang kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi cho video thay vào đó. Video không sẵn dùng cho cuộc gọi được kết nối thông qua số di động của bạn qua mạng thoại di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

BẬT

Lync sẽ chỉ dùng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp. Nó sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để nhận nội dung cuộc họp.

.. .để tắt: Lync sẽ dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để cho phép bạn nhận được nội dung cuộc họp khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi. Nếu bạn đang kết nối Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng dùng mạng Wi-Fi để nhận nội dung cuộc họp thay vào đó.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×