Điều gì đã xảy ra với sổ làm việc dùng chung?

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Excel và bạn là người đăng ký Microsoft 365, bạn có thể thấy rằng các nút liên quan đến tính năng "sổ làm việc được chia sẻ" không còn nằm trên tab xem lại. Chúng tôi đã loại bỏ các nút này do có một cách chia sẻ sổ làm việc dễ dàng hơn và tốt hơn, đó là tính năng đồng tác giả.

Bạn vẫn có thể truy nhập vào các nút Sổ làm việc Dùng chung nếu bạn cần đến các nút đó. Ví dụ: bạn có thể cần tắt tính năng Sổ làm việc Dùng chung hoặc bạn có thể đang sử dụng tính năng này. Cách nhanh nhất để lấy lại các nút này là thêm các nút vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Thanh công cụ Truy nhập Nhanh là thanh có các nút nhỏ ở phía trên cùng của cửa sổ Excel, bên phải nút Lưu.

Quan trọng: Chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng các nút này trước khi tiếp tục. Tính năng này có nhiều hạn chế, do đó, chúng tôi đề xuất tính năng đồng tác giả, thay thế cho Sổ làm việc Dùng chung.

Thêm các nút sổ làm việc được chia sẻ vào thanh công cụ truy nhập nhanh

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Mở danh sách dưới mục Chọn lệnh từ, rồi chọn Tất cả Lệnh.

 3. Cuộn xuống danh sách đó cho đến khi bạn nhìn thấy mục Chia sẻ Sổ làm việc (Thừa tự). Chọn mục đó, rồi bấm Thêm.

 4. Sau đó, cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy mục Theo dõi Thay đổi (Thừa tự). Chọn mục đó, rồi bấm Thêm.

 5. Cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy mục Bảo vệ Chia sẻ (Thừa tự). Chọn mục đó, rồi bấm Thêm.

 6. Cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy mục So sánh và Phối Sổ làm việc. Chọn mục đó, rồi bấm Thêm.

 7. Bấm OK.

 8. Bây giờ, bốn nút mới sẽ xuất hiện ở phía trên cùng cửa sổ Excel. Mỗi nút có dạng như sau:

  • Nút Chia sẻ Sổ làm việc: Chia sẻ Sổ làm việc

  • Nút Theo dõi Thay đổi: Nút Theo dõi Thay đổi

  • Nút Bảo vệ và Chia sẻ: Nút Bảo vệ và Chia sẻ

  • Nút So sánh và Phối Sổ làm việc: Nút So sánh và Phối

Bạn có thể bắt gặp các bài viết khác tham chiếu đến các nút này trên tab Xem lại. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các bước trên đây, các nút sẽ sẵn dùng trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh thay vào đó.

Thêm các nút sổ làm việc được chia sẻ vào thanh công cụ truy nhập nhanh

 1. Bấm tùy chọnExcel > > thanh công cụ & trên Ribbon (bên dưới tác giả)

 2. Bấm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 3. Bên dưới chọn lệnh từ, hãy bấm tab xem lại.

 4. Chọn chia sẻ sổ làm việc (Legacy) từ danh sách, rồi bấm > để di chuyển lệnh đến tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh: danh sách, rồi bấm lưu.

Xem Thêm

Cộng tác với những người khác trên một sổ làm việc có đồng tác

về tính năng sổ làm việc được chia sẻ

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×