Mục lục
×
Bắt đầu
Bắt đầu

Điều khoản dịch vụ

Ứng dụng Viva Học tập được điều chỉnh bởi các điều khoản hiện có áp dụng cho bạn thông qua đăng ký thuê bao cho tổ chức của Microsoft 365. Viva Học tập cho phép bạn khám phá cả Microsoft lẫn nội dung không phải của Microsoft mà tổ chức của bạn có thể cung cấp cho bạn. Nội dung có thể truy nhập thông qua Học tập Viva tuân theo các điều khoản về quyền riêng tư và dịch vụ ngoài Điều khoản Sản phẩm của Microsoft. Tìm hiểu thêm về các điều khoản áp dụng cho nội Học tập Viva. Không thể tích hợp các đăng ký cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ học tập không phải của Microsoft với Viva Học tập vì vậy, bạn sẽ cần sử dụng tài khoản cơ quan của mình.   

Bạn có thể mất quyền truy nhập vào Nội Học tập Viva hoặc nội dung học tập không phải của Microsoft nếu: 

  • Đăng ký dịch vụ của tổ chức bạn hoặc của bạn sẽ hết hạn.

  • Tổ chức của bạn quyết định chấm dứt quyền truy nhập của bạn vào dịch vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×