Bắt đầu

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ ứng dụng Viva Learning (Bản xem trước)

Ứng dụng Viva Learning (Bản xem trước) được điều chỉnh bởi các điều khoản hiện có áp dụng cho bạn thông qua đăng ký dành cho tổ chức của Microsoft 365. Viva Learning cho phép bạn khám phá cả Microsoft và nội dung không phải của Microsoft mà tổ chức của bạn có thể cung cấp cho bạn. Khi bạn chọn dẫn hướng đến LinkedIn và không phải Microsoft learning, các dịch vụ và nội dung đó phải tuân theo các điều khoản về quyền riêng tư và dịch vụ giữa bạn hoặc tổ chức của bạn và bên thứ ba, chứ không phải Điều khoản Học tập của Viva. Không thể tích hợp các đăng ký cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ học tập không phải của Microsoft với Viva Learning, vì vậy, bạn sẽ cần sử dụng tài khoản cơ quan của mình.  

Bạn có thể mất quyền truy nhập vào ứng dụng Viva Learning (Bản xem trước) hoặc nội dung học tập không phải của Microsoft nếu: 

  • Đăng ký dịch vụ của bạn hoặc tổ chức của bạn sẽ hết hạn.

  • Tổ chức của bạn quyết định chấm dứt quyền truy nhập của bạn vào dịch vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×