Điều khoản về quyền riêng tư cho OneDrive for Business của Microsoft SharePoint 2013 dành cho các thiết bị iOS

Cập nhật lần cuối: Tháng 2 năm 2014

Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu của Microsoft SharePoint 2013 OneDrive cho cơ quan hoặc trường học cho các thiết bị iOS (“ứng dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học”). Điều khoản này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác.

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản về quyền riêng tư khác có thể áp dụng cho dữ liệu mà bạn truy nhập và truyền qua ứng dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, chẳng hạn như điều khoản về quyền riêng tư của tổ chức hoặc cơ quan cung cấp cho bạn truy nhập vào Microsoft SharePoint và điều khoản về quyền riêng tư có liên quan đến thiết bị của bạn.

Ứng dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học được thiết kế để cho phép người sử dụng các thiết bị di động iOS truy nhập vào OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của họ trên hợp đồng thuê Microsoft SharePoint của tổ chức của họ. Ứng dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học thu thập và truyền thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như email và mật khẩu của người dùng, chỉ cho mục đích xác thực như được mô tả trong tài liệu của ứng dụng. Để tránh nghi ngại, Microsoft không dùng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác. Trừ khi tổ chức của bạn sử dụng SharePoint Online, sẽ không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được truyền tới Microsoft thông qua việc sử dụng ứng dụng OneDrive cho cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn sử dụng SharePoint Online, Microsoft sẽ không xử lý thông tin nhận diện cá nhân với tư cách người kiểm soát thông tin. Vui lòng liên hệ với người quản trị của tổ chức của bạn hoặc tham khảo tài liệu trợ giúp của ứng dụng SharePoint Online hoặc OneDrive cho cơ quan hoặc trường học để biết thêm chi tiết.

Microsoft hoan nghênh những góp ý của bạn về điều khoản về quyền riêng tư này. Nếu bạn có thắc mắc về điều khoản này hoặc bạn cho rằng chúng tôi chưa tuân thủ, hãy liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu web có tại Liên hệ với Chúng tôi: Phản hồi về Quyền riêng tư hoặc dùng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây:

Bộ phận Quyền riêng tư của Microsoft

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

ossFindMicrosoftSubsidiary

Để biết thêm thông tin về các tính năng của OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, ví dụ như thông tin bộ đệm ẩn và xác thực, bạn có thể tìm thấy trong tài liệu dành cho ứng dụng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×