#CALC! lỗi-mảng của phạm vi

Mảng chỉ có thể chứa các số, Chuỗi, lỗi, các phép toán hoặc kiểu dữ liệu được liên kết. Tham chiếu phạm vi không được hỗ trợ. Trong ví dụ này, =offset(A1, 0, 0, {2; 3}) sẽ gây ra lỗi.

#CALC! Mảng lỗi chứa phạm vi

Để giải quyết lỗi, hãy loại bỏ tham chiếu phạm vi. Trong trường hợp này, = OFFSET (A1, 0, 0, 2, 3) sẽ tính toán chính xác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×