Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Bắt đầu với Teams (miễn phí)

5 điều cần làm trước

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Nếu bạn đã sẵn sàng sử dụng tổ chức miễn phí cho các nhóm của bạn, dưới đây là năm điều để giúp bạn bắt đầu với nó.

#1. Lên lịch cuộc họp trực tuyến

 1. Chọn cuộc họp.

 2. Chọn họp ngay để đáp ứng khi bạn muốn, hoặc chọn lên lịch cuộc họp để đặt cuộc họp trước.

 3. Thêm chi tiết cuộc họp.

 4. Chọn Lên lịch.

 5. Để chia sẻ lời mời họp, hãy chọn sao chép thư mời họp, chia sẻ thông qua Outlookhoặc chia sẻ thông qua lịch Google

 6. Nếu bạn cần quản lý các thiết đặt quyền riêng tư cho cuộc họp, hãy chọn tùy chọn cuộc họp.

#2. Tạo nhóm và thêm người vào đó

 1. Chọn nhóm > gia nhập hoặc tạo nhóm, rồi chọn tạo nhóm.

 2. Sau khi đã tạo nhóm của bạn, hãy chọn Thêm người khác để thêm nhiều thành viên nhóm.

#3. Thêm kênh để nhóm của bạn được tổ chức

 1. Trong nhóm của bạn, hãy chọn tạo thêm kênh.

 2. Nhập tên kênh và mô tả. 

  Khi bạn đã thực hiện xong, kênh mới sẽ xuất hiện trong nhóm.

#4. Bắt đầu cuộc hội thoại mới trong kênh

 • Trong một kênh, nhập một thông báo để bắt đầu một cuộc hội thoại.

  Mọi người có thể phản hồi trực tiếp vào thư của bạn.
   

#5. Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm.

 1. Chọn trò chuyện > cuộc trò chuyện mới.

 2. Nhập tên và chọn những người mà bạn muốn trò chuyện.

 3. Nhập tin nhắn, rồi chọn gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Làm việc theo kênh

Mẹo: chuyển tệp vào tab

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×