ACOSH (Hàm ACOSH)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số. Số phải lớn hơn hoặc bằng 1. Cosin hyperbolic nghịch đảo là giá trị có cosin hyperbolic là số, vì vậy ACOSH(COSH(number)) bằng số.

Cú pháp

ACOSH (số)

Số    là mọi số thực bằng hoặc lớn hơn 1.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ACOSH(1)

Cosin hyperbolic nghịch đảo của 1 (0)

=ACOSH(10)

Cosin hyperbolic nghịch đảo của 10 (2.993223)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×