Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ACOTH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo cotang hyperbol của một số.

Cú pháp

ACOTH(số)

Cú pháp hàm ACOTH có các đối số sau.

Number    Bắt buộc. Giá trị tuyệt đối của Số phải lớn hơn 1.

Chú thích

  • Arccotang hyperbol là một giá trị tỷ biến của arccotang nguyên (dạng tròn).

  • Nếu Số nhỏ hơn 1, ACOTH sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu giá trị tuyệt đối của Số nhỏ hơn 1, ACOT sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình toán học sau được sử dụng:
    Công thức cho arccotang hyperbol

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ACOTH(6)

Trả về arccotang hyperbolic của 6 (0,168).

0,168

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×