Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ACOTH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo cotang hyperbol của một số.

Cú pháp

ACOTH(số)

Cú pháp hàm ACOTH có các đối số sau.

Number    Bắt buộc. Giá trị tuyệt đối của Số phải lớn hơn 1.

Chú thích

  • Arccotang hyperbol là một giá trị tỷ biến của arccotang nguyên (dạng tròn).

  • Nếu Số nhỏ hơn 1, ACOTH sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu giá trị tuyệt đối của Số nhỏ hơn 1, ACOT sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình toán học sau được sử dụng:
    Công thức cho arccotang hyperbol

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ACOTH(6)

Trả về arccotang hyperbolic của 6 (0,168).

0,168

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×