AND (Hàm AND)

Sử dụng hàm AND, một trong các hàm lô-gic, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Ví dụ

Các ví dụ về hàm AND

Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một trong những cách dùng thường gặp của hàm AND là để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu kiểm nghiệm là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng cách dùng hàm AND làm đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2]; ...)

Cú pháp của hàm AND có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

  • Các đối số phải định trị về các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic, hàm and trả về #VALUE! .

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng AND riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF.

Ví dụ về cách sử dụng hàm IF với AND

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A2<100)

Hiển thị TRUE nếu A2 lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

=IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn A3 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài phạm vi".

=IF(AND(A3>1;A3<100);A3;"Giá trị nằm ngoài phạm vi")

Hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó lớn hơn 1 nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo. Bạn có thể thay thế nội dung tùy ý cho thông báo.

Tính toán Tiền thưởng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được thưởng hay không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

Ví dụ về cách tính toán Tiền thưởng Doanh số với các hàm IF và AND.  Công thức trong ô E14 là =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)NẾU Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu Số khách hàng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Video: hàm
if nâng caođể tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng nhau trong một công thức
nếu hàm
or
hàmnot
tổng quan về các công thức trong Excel
Làm thế nào để tránh bị hỏng công thức
phát hiện lỗi trong công thức
lối tắt bàn phím trong
các hàm lô-gic (tham khảo)
Excel (tham khảo) Các hàm Excel (theo thể loại)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×