Bỏ qua để tới nội dung chính

AND (Hàm AND)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị lô-gic TRUE hoặc có nếu tất cả các đối số định trị là TRUE; trả về FALSE hoặc không có nếu một hoặc nhiều đối số định trị là FALSE.

Cú pháp

AND(logical1,logical2,...)

Lô-gic 1, lô-gic 2...    1 đến 30 điều kiện bạn muốn kiểm tra mà có thể là một trong hai TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

  • Các đối số phải đánh giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là tham chiếu cột chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, và trả về #VALUE! Giá trị lỗi; Nếu đó là trống, nó trả về FALSE.

  • Nếu các đối số chứa không có giá trị lô-gic, và trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu một hoặc nhiều đối số chứa #NULL!, và trả về #NULL!.

Ví dụ 1

Công thức

Mô tả (kết quả)

=AND(TRUE,TRUE)

Tất cả các đối số là TRUE (có)

=AND(TRUE,FALSE)

Một đối số là FALSE (không)

=AND(2+2=4,2+3=5)

Tất cả các đối số định trị là TRUE (có)

=AND(TRUE,#NULL!)

Một đối số chứa #NULL! (#NULL!)

Ví dụ 2

Col1

Col2

Công thức

Mô tả (kết quả)

50

104

= AND(1<[Col1], [Col1]<100)

Vì 50 giữa 1 và 100 (có)

50

104

= IF (và (1 < [Col2], [Col2] < 100),

Hiển thị số thứ hai, nếu đó là giữa 1 và 100, nếu không hiển thị một thông báo (giá trị nằm ngoài phạm vi.)

50

104

= IF (AND (1 < [Col1], [Col1] < 100), [Col1], "giá trị nằm ngoài phạm vi.")

Hiển thị số thứ nhất, nếu đó là giữa 1 và 100, nếu không hiển thị một thông báo (50)

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×