Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm AREAS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu. Một vùng là một phạm vi các ô liên tiếp hoặc một ô đơn lẻ.

Cú pháp

AREAS(reference)

Cú pháp của hàm AREAS có các tham đối sau đây:

  • Tham chiếu    Bắt buộc. Tham chiếu tới một ô hoặc phạm vi ô và có thể tham chiếu tới nhiều vùng. Nếu bạn muốn chỉ rõ một vài tham chiếu làm một đối số duy nhất, thì bạn phải đưa thêm vào các cặp dấu ngoặc đơn để Microsoft Excel không coi dấu phẩy là dấu tách trường. Hãy xem ví dụ sau đây.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AREAS(B2:D4)

Số vùng trong phạm vi

1

=AREAS((B2:D4,E5,F6:I9))

Số vùng trong phạm vi

3

=AREAS(B2:D4 B2)

Số vùng trong phạm vi

1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×