ASC (Hàm ASC)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đối với hai byte ký tự thiết đặt ngôn ngữ (DBCS), thay đổi độ rộng toàn ký tự (hai byte) nửa độ rộng (một byte) ký tự.

Cú pháp

ASC (văn bản)

Văn bản    là văn bản hoặc tham chiếu cột chứa văn bản bạn muốn thay đổi. Nếu văn bản không chứa bất kỳ số chữ độ rộng đầy đủ, văn bản không được thay đổi.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= ASC (" Excel Excel Excel Excel ")

" Excel Excel Excel Excel "

=ASC("EXCEL")

"EXCEL"

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×