ASIN (Hàm ASIN)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về arcsin, hay sin nghịch đảo của một số. arcsin là góc mà sin của nó là số. Góc được trả về được tính bằng radian trong phạm vi từ -pi/2 đến pi/2.

Cú pháp

ASIN (số)

Số    là Sin của góc bạn muốn và phải là từ -1 thành 1.

Chú thích

Để biểu thị Arcsin bằng độ, hãy nhân kết quả 180/pi() hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ASIN(-0.5)

Arcsin của-0,5 tính bằng radian,-pi/6 (-0.5236)

=ASIN(-0.5)*180/PI()

Arcsin của-0,5 tính bằng độ (-30)

=DEGREES(ASIN(-0.5))

Arcsin của-0,5 tính bằng độ (-30)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×