You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm ASINH trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số. Sin hyperbolic nghịch đảo là giá trị mà sin hyperbolic của nó là số, vì vậy ASINH(SINH(number)) bằng số.

Cú pháp

ASINH(number)

Cú pháp của hàm ASINH có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ASINH(-2.5)

Sin hyperbolic nghịch đảo của -2,5

-1,647231146

=ASINH(10)

Sin hyperbolic nghịch đảo của 10

2,99822295

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×