ATAN2 (Hàm ATAN2)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về arctang, hay tang nghịch đảo của tọa độ x và tọa độ y đã xác định. Arctang là góc từ trục x đến đường thẳng chứa tọa độ gốc (0, 0) và một điểm có tọa độ (x_num, y_num). Góc được tính bằng radian và có giá trị từ -pi đến pi, không bao gồm -pi.

Cú pháp

ATAN2 (x_num,y_num đều)

X_num    là tọa độ x điểm.

Y_num đều    là toạ độ y điểm.

Chú thích

  • Kết quả dương thể hiện góc quay ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x; kết quả âm thể hiện góc quay cùng chiều kim đồng hồ.

  • ATAN2(a,b) bằng ATAN(b/a), ngoại trừ rằng a có thể bằng 0 trong ATAN2.

  • Nếu cả x_num và y_num đều là 0, ATAN2 trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Để biểu thị arctang bằng độ, hãy nhân kết quả với 180/PI( ) hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Formul một

Mô tả (Kết quả)

=ATAN2(1, 1)

Arctang của điểm 1,1 tính bằng radian, pi/4 (0.785398)

=ATAN2(-1, -1)

Arctang của điểm -1, -1 tính bằng radian, -3 * pi/4 (-2.35619)

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ (-135)

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ (-135)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×