AVERAGEA (Hàm AVERAGEA)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các giá trị trong danh sách các đối số. Không giống như trung bình các hàm, văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được bao gồm trong tính toán.

Cú pháp

AVERAGEA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn trung bình.

Ghi chú

  • Các đối số chứa văn bản đánh giá là 0 (zero). Văn bản trống ("") đánh giá là 0 (zero). Nếu tính toán không chứa giá trị văn bản trong trung bình, hãy dùng hàm AVERAGE.

  • Đối số chứa TRUE định trị là 1; đối số chứa FALSE định trị là 0 (zero).

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

7

9

2

0

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Trung bình của các số và đối số trống (5.6)

10

10

9

2

1

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col6])

Trung bình của các số (6.4)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×