Bạn cần trợ giúp đăng nhập?

Chúng tôi rất tiếc bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập Lync. Sau đây là câu trả lời cho các câu hỏi thông thường về khắc phục sự cố.

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Bạn cần có mật khẩu và địa chỉ đăng nhập từ tổ chức dùng Lync Server, hoặc có gói đăng ký doanh nghiệp cho Office 365. Nếu bạn đang sử dụng Lync trên màn hình máy tính của bạn, thì bạn đã có tài khoản Lync.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, hoặc nó không còn hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn. Cung cấp cho họ với các nối kết này:

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, hoặc là user@domain.com hoặc domain\username.

Tôi có thể đăng nhập vào Lync trên máy tính để bàn, nhưng không phải trên iPad của tôi

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Office 365, hãy xem Hướng dẫn Tìm hiểu Đăng nhập Lync Online cho Người dùng.

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng Lync Server, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn. Cung cấp cho họ nối kết này: Triển khai Tính di động đối với Lync Server 2013.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

  • Từ màn hình Thông tin của Tôi, dưới Thông tin đăng nhập của Tôi, gõ nhẹ HTTP Proxy rồi nhập thiết đặt proxy của bạn.

Khi nào tôi cần chỉ định máy chủ tự động khám phá theo cách thủ công?

Nếu bạn không thể đăng nhập, có thể bạn phải chỉ định máy chủ tự động phát hiện theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Lync của bạn.

Tôi đang cố gắng đăng nhập vào máy chủ Lync Server 2010 nhưng đã cài đặt ứng dụng Lync 2013

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Lync 2013 trên thiết bị di động nhưng đang cố gắng đăng nhập vào Lync Server 2010, hãy dỡ cài đặt ứng dụng Lync 2013 và cài đặt ứng dụng Lync 2010. Để cài đặt ứng dụng Lync 2010, hãy thực hiện như sau:

  1. Từ iPad của bạn, hãy đi đến App Store và tìm kiếm Microsoft Lync 2010 cho iPad.

  2. Gõ nhẹ nút Miễn phí trên ứng dụng rồi gõ nhẹ Cài đặt và nhập ID và mật khẩu App Store Apple của bạn. Ngay sau khi ứng dụng được cài đặt, ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình trang đầu của bạn.

Tôi sẽ giữ trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync cho iPad trong bao lâu?

Sau khi bạn đăng nhập, bạn sẽ vẫn giữ trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu mất kết nối trong 30 phút, bạn sẽ bị đăng xuất. Nếu bạn có kết nối nhưng không dùng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×