Bạn cần trợ giúp đăng nhập?

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của một tổ chức có gói đăng ký Office 365 cho doanh nghiệp. Nếu bạn đang sử dụng Lync trên máy tính để bàn thì bạn đã có tài khoản Lync.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, hoặc nó không còn hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn.

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, hoặc là user@domain.com hoặc domain\username.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

  • Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ vào Thêm (…), gõ nhẹ thiết đặt và sau đó gõ nhẹ vào thiết đặt proxy và nhập thiết đặt proxy của bạn.

Khi nào tôi cần chỉ định máy chủ tự động khám phá theo cách thủ công?

Nếu bạn không thể đăng nhập, có thể bạn phải chỉ định máy chủ tự động khám phá theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

Tôi sẽ giữ trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync dành cho Windows Phone trong bao lâu?

Sau khi bạn đăng nhập, bạn sẽ vẫn giữ trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu bạn có kết nối nhưng chưa sử dụng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×