Bạn cần trợ giúp đăng nhập?

Lưu ý:  Bài viết này áp dụng cho Office 365 vận hành bằng 21Vianet ở Trung Quốc.

Trong bài viết này

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync cho iPhone của tôi sẽ được giữ trong bao lâu?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào ứng dụng Lync?

Bạn cần có địa chỉ đăng nhập và mật khẩu từ tổ chức có gói đăng ký doanh nghiệp Office 365. Nếu bạn đang sử dụng Lync trên màn hình máy tính của bạn, thì bạn đã có tài khoản Lync.

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, hoặc nó không còn hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn-thông thường là người thiết lập tài khoản Lync của bạn cho bạn.

Định dạng tên người dùng và địa chỉ đăng nhập của tôi là gì?

Địa chỉ đăng nhập của bạn sẽ trông như thế này: user@domain.com.

Có thể bạn sẽ được hỏi về cả tên người dùng và địa chỉ đăng nhập. Tên người dùng là những gì bạn dùng để đăng nhập vào mạng của tổ chức bạn, hoặc là user@domain.com hoặc domain\username.

Mẹo: Để nhập dấu xuyệt ngược (\) trong hộp Tên người dùng trên iPhone, hãy gõ nhẹ phím 123, rồi gõ nhẹ phím #+=.

Tôi có cần nhập thiết đặt proxy không?

Nếu bạn chưa có proxy xác thực, bạn cần cung cấp thông tin xác thực proxy như sau.

  • Từ màn hình Thông tin của Tôi, dưới Thông tin đăng nhập của Tôi, gõ nhẹ HTTP Proxy rồi nhập thiết đặt proxy của bạn.

Trạng thái đăng nhập vào ứng dụng Lync cho iPhone của tôi sẽ được giữ trong bao lâu?

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ vẫn giữ trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu mất kết nối trong vòng 30 phút hoặc hơn, bạn sẽ bị đăng xuất. Nếu có kết nối mà không sử dụng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×