Bạn cần thử bước nào nếu không thể gửi tin nhắn tức thời cho các liên hệ bên ngoài Lync hoặc Skype

Nếu bạn không thể liên lạc với những người dùng Lync trong các tổ chức khác hoặc với người dùng Skype, trước hết hãy kiểm tra xem tổ chức của bạn có cho phép liên lạc với các liên hệ bên ngoài không. Nếu cần, hãy liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn và tham chiếu chúng đến hướng dẫn sơ bộ này dành cho người quản trị: Thiết lập liên lạc bên ngoài cho Lync Online.

Nếu tổ chức của bạn cho phép liên hệ bên ngoài Lync, dưới đây là một số bước khắc phục sự cố khác mà bạn có thể thực hiện.

Liên hệ bên ngoài Lync vẫn hiển thị "Không biết trạng thái" sau 72 giờ

Thông báo cho hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn. Bạn chỉ có thể liên lạc với những người dùng Lync bên ngoài khi người quản trị Lync trong cả hai tổ chức đã bật các liên lạc bên ngoài.

Không thể liên lạc với các liên hệ của Skype

  1. Hãy kiểm tra liệu người dùng Skype đã đăng nhập bằng một tài khoản Microsoft (trước đây là Windows Live ID).

  2. Nếu người dùng Skype có một tài khoản Microsoft tùy chỉnh (một tài khoản không kết thúc bằng outlook.com, live.com, hotmail.com, hoặc msn.com), bạn phải định dạng địa chỉ IM của họ như sau:

    tên(example.com )@msn.com

Ví dụ, nếu liên hệ Skype của bạn có tài khoản Microsoft tên là bob@contoso.com, hãy nhập nó là

bob(contoso.com)@msn.com.

  1. Nếu bạn vẫn không thể liên lạc với người dùng Skype sau 72 giờ, hãy thông báo cho hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn, và cung cấp cho họ nối kết này: Thiết lập liên lạc bên ngoài cho Lync Online.

Không thể nói chuyện với hai hoặc nhiều người dùng Skype cùng một lúc

Kịch bản này không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập một cuộc gọi hội thảo với nhiều người dùng Skype bằng cách mời mọi người vào một Cuộc họp Lync.

Mẹo: Trước khi bạn gửi thư mời họp, hãy bấm Tùy chọn Cuộc họp trên ribbon và dưới Quyền, bấm Một không gian cuộc họp mới (Tôi kiểm soát quyền). Bằng cách đó, những người dùng Skype không phải chờ ở phòng đợi trước khi gia nhập cuộc họp.

Không thể liên lạc với người dùng AOL, Yahoo! hoặc Google Talk

Lync 2013 cho Office 365 hỗ trợ người dùng Lync bên ngoài và người dùng Skype đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ IM khác không được hỗ trợ.

Tôi gắp sự cố về Skype mà không được liệt kê ở đây

Khắc phục sự cố Kết nối Lync-Skype mô tả một số kích bản ít phổ biến hơn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×