Bảo vệ hợp đồng khách hàng và danh sách giá

Bảo vệ hợp đồng khách hàng và danh sách giá

Dữ liệu của khách hàng có giá trị và yêu cầu bảo vệ nhưng vẫn cần dễ dàng truy nhập cho nhân viên. Bạn cần phải cấu hình các mức cấp phép để chỉ chia sẻ các phần nhất định của thông tin khách hàng, hợp đồng và lịch sử.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Giữ an toàn thông tin khách hàng và dễ truy nhập bằng Azure Active Directory. Mức cấp phép cho phép bạn cấu hình tính năng truy nhập dữ liệu và xác thực đa yếu tố để bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép. 

Luôn cập nhật các tài liệu của khách hàng, như danh sách liên hệ và giá cả, với thông tin về việc bảo vệ Azure. Nó sẽ tự động phân loại, nhãn và mã hóa dữ liệu tại thời điểm tạo hoặc sửa đổi để đảm bảo thông tin được bảo vệ.

Microsoft 365 cung cấp cho bạn nhiều lớp mã hóa để bảo mật các tệp và tài liệu của bạn. Khi bạn sử dụng quản trị quyền thông tin (IRM), thông tin được lưu trữ trong SharePoint được mã hóa, do đó, chỉ những người có quyền có thể xem các tệp đó.

Tô sáng

  • Cấu hình chứng danh truy nhập dữ liệu và xác thực đa yếu tố.

  • Mã hóa tài liệu khách hàng ở một vị trí an toàn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Tìm hiểu thêm

Bật hỗ trợ truy nhập có điều kiện trong ứng dụng đồng bộ OneDrive dành cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×