Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Bật hoặc tắt macro trong các tệp Office

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Macro là một chuỗi các lệnh mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa một tác vụ lặp lại, nó có thể chạy khi bạn cần thực hiện tác vụ đó. Bài viết này cung cấp thông tin về những rủi ro có thể gặp phải khi bạn làm việc với macro và bạn có thể tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt macro trong Trung tâm Tin cậy.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách tạo macro, vui lòng xem mục Bắt đầu nhanh: Tạo macro.

Trong bài viết này

Bật macro khi Thanh Thông báo xuất hiện

Bật macro trong dạng xem Backstage

Bật macro một lần khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện

Thay đổi thiết đặt macro trong Trung tâm Tin cậy

Giải thích về các thiết đặt macro

Macro là gì, ai tạo ra chúng và có rủi ro nào về việc bảo mật?

Bật macro khi Thanh Thông báo xuất hiện

Khi bạn mở một tệp có macro, thanh thông báo màu vàng sẽ xuất hiện với biểu tượng lá chắn và nút Bật Nội dung. Nếu bạn biết chắc macro này đến từ một nguồn tin cậy, hãy làm theo các hướng dẫn sau đây:

 • Trên Thanh Thông báo, bấm vào Cho phép Nội dung.
  Tệp sẽ mở ra và là một tài liệu tin cậy.

Hình ảnh dưới đây là ví dụ về Thanh Thông báo khi có macro trong tệp.

Thanh Thông báo Cảnh báo Bảo mật cho macro

Bật macro trong dạng xem Backstage

Một cách khác để bật macro trong một tệp là thông qua dạng xem Backstage trong Microsoft Office, dạng xem xuất hiện sau khi bạn bấm vào tab Tệp khi Thanh Thông báo màu vàng xuất hiện.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong khu vực Cảnh báo Bảo mật, bấm Bật Nội dung.

 3. Bên dưới Bật Tất cả Nội dung, hãy bấm Luôn bật nội dung hiện hoạt của tài liệu này.
  Tệp trở thành tài liệu đáng tin cậy.

Hình ảnh dưới đây là ví dụ về các tùy chọn Cho phép Nội dung.

Danh sách Cảnh báo Bảo mật thả xuống

Bật macro một lần khi Cảnh báo Bảo mật xuất hiện

Bạn hãy làm theo các hướng dẫn sau đây để bật macro trong thời gian mở tệp. Khi bạn đóng và mở lại tệp này, cảnh báo sẽ xuất hiện lại.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong khu vực Cảnh báo Bảo mật, bấm Bật Nội dung.

 3. Chọn Tùy chọn Nâng cao.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn Bảo mật trong Microsoft Office, bấm Bật nội dung cho phiên này đối với mỗi macro.

 5. Bấm OK.

Thay đổi thiết đặt macro trong Trung tâm Tin cậy

Thiết đặt macro nằm trong Trung tâm Tin cậy. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong một tổ chức, thì người quản trị hệ thống có thể đã thay đổi thiết đặt mặc định để ngăn không cho bất kỳ ai thay đổi các thiết đặt này.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi thiết đặt macro của mình trong Trung tâm Tin cậy, chúng chỉ thay đổi đối với chương trình Office mà bạn hiện đang sử dụng. Thiết đặt macro đó không bị thay đổi đối với tất cả các chương trình Office.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Trong Trung tâm Tin cậy, bấm Thiết đặt Macro.

 5. Chọn những lựa chọn mà bạn muốn.

 6. Bấm OK.

Hình ảnh dưới đây là khu vực Thiết đặt Macro trong Trung tâm Tin cậy.

khu vực cài đặt macro của trung tâm tin cậy

Bạn hãy tham khảo thông tin trong phần dưới đây để tìm hiểu thêm về thiết đặt macro.

Giải thích về các thiết đặt macro

 • Tắt tất cả các macro mà không thông báo     Macro và các cảnh báo bảo mật về macro đều bị tắt.

 • Tắt tất cả các macro kèm theo thông báo     Tắt macro nhưng các cảnh báo bảo mật vẫn xuất hiện khi có sự hiện diện của macro. Bật macro theo từng trường hợp.

 • Tắt tất cả macro trừ những macro được ký điện tử     Tắt macro nhưng các cảnh báo bảo mật vẫn xuất hiện khi có sự hiện diện của macro. Tuy nhiên, nếu macro được ký điện tử bởi một người phát hành tin cậy, thì macro đó sẽ chạy nếu bạn đã tin tưởng người phát hành đó. Nếu bạn chưa tin tưởng người phát hành này, bạn sẽ được thông báo hãy bật macro đã ký và chọn tin tưởng người phát hành đó.

 • Bật tất cả các macro (không khuyến khích vì mã nguy hiểm có thể chạy)     Tất cả các macro đều chạy. Thiết đặt này có thể khiến cho máy tính của bạn bị nguy hiểm khi gặp phải các mã độc hại.

 • Truy cập tin cậy vào mô hình đối tượng dự án VBA     Cho phép hoặc không cho phép truy cập theo chương trình vào mô hình đối tượng Visual Basic for Applications (VBA) từ một chương trình tự động hóa. Tùy chọn bảo mật này dành cho mã được viết để tự động hóa một chương trình Office và thao tác với môi trường và mô hình đối tượng VBA. Đây là thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, nó từ chối truy cập theo mặc định, ngăn không cho các chương trình trái phép tạo các mã độc hại tự sao lại. Để cho phép các chương trình tự động hóa truy cập vào mô hình đối tượng VBA, người dùng đang chạy mã này phải cấp quyền truy cập. Để bật chức năng truy cập, hãy chọn hộp kiểm này.

Lưu ý: Microsoft Publisher và Microsoft Access không có tùy chọn Truy nhập tin cậy vào đối tượng mô hình dự án VBA.

Macro là gì, ai tạo ra chúng và có rủi ro nào về việc bảo mật?

Macro tự động hóa các tác vụ được sử dụng thường xuyên để tiết kiệm thời gian gõ phím và thao tác chuột. Nhiều macro được tạo bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) và được viết bởi các nhà phát triển phần mềm. Tuy nhiên, một số macro có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến bảo mật. Người có ý đồ xấu, hay còn được gọi là tin tặc, có thể đưa một macro có khả năng phá hủy vào một tệp để lây truyền virus trên máy tính của bạn hoặc vào trong hệ thống mạng của tổ chức bạn.

Trong bài viết này

Macro là gì và có rủi ro nào về bảo mật?

Bật hoặc tắt macro với Trung tâm Tin cậy

Bạn đang dùng chương trình nào?

Trung tâm Tin cậy có thể giúp bảo vệ tôi từ macro không an toàn như thế nào?

Cảnh báo bảo mật hỏi xem tôi muốn bật hay tắt macro. Tôi nên làm gì?

Macro là gì và có rủi ro nào về bảo mật?

Macro tự động hóa các tác vụ thường được sử dụng; nhiều macro được tạo bằng VBA và được viết bởi các nhà phát triển phần mềm. Tuy nhiên, một số macro có thể gây ra các nguy cơ bảo mật tiềm tàng. Một người có chủ định xấu có thể đặt một macro phá hoại vào một tài liệu hoặc tệp, macro này có thể lan sang một virus trên máy tính của bạn.

Bật hoặc tắt macro bằng Trung tâm Tin cậy

Cài đặt bảo mật macro nằm trong Trung tâm Tin cậy. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong một tổ chức thì người quản trị hệ thống có thể đã thay đổi cài đặt mặc định để ngăn không cho bất kỳ ai thay đổi mọi thiết đặt.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi thiết đặt macro của mình trong Trung tâm Tin cậy, chúng chỉ thay đổi đối với chương trình Office mà bạn hiện đang sử dụng. Thiết đặt macro đó không bị thay đổi đối với tất cả các chương trình Office.

Bạn đang dùng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy, bấm Cài đặt Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy, bấm Cài đặt Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

  • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Mẹo: Bạn có thể mở hộp thoại cài đặt bảo mật macro từ tab Nhà phát triển trong Dải băng, vốn là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm Tùy chọn Excel. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Công cụ, bấm Trung tâm Tin cậy.

 2. Bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Không cảnh báo và tắt mọi macro Hãy bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả các macro và cảnh báo bảo mật về macro đều sẽ bị tắt.

  • Cảnh báo về macro đã được ký; đã tắt mọi macro chưa được ký Đây là cài đặt mặc định và tương tự như tùy chọn Tắt có thông báo tất cả macro , trừ khi nếu một nhà phát hành đáng tin cậy đã ký điện tử macro, macro đó có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tất cả macro chưa được ký sẽ bị tắt mà có không thông báo

  • Cảnh báo cho mọi macro Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng vẫn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn thời điểm bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Không kiểm tra bảo mật macro (Không khuyên dùng) Bấm tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy, bấm Cài đặt Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

  • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Mẹo: Bạn có thể mở hộp thoại cài đặt bảo mật macro từ tab Nhà phát triển trong Dải băng, vốn là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm Tùy chọn PowerPoint. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

Đầu trang

Publisher

 1. Trên menu Công cụ, bấm Trung tâm Tin cậy.

 2. Bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

  • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Đầu trang

Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm Trung tâm Tin cậy.

 2. Bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

  • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Đầu trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy, bấm Cài đặt Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Cài đặt Macro.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn:

  • Tắt tất cả macro không cần thông báo Bấm vào tùy chọn này nếu bạn không tin cậy macro. Tất cả macro trong tài liệu và cảnh báo bảo mật về macro sẽ bị tắt đi. Nếu có các tài liệu có các macro chưa được tin cậy mà bạn tin tưởng, bạn có thể đặt những tài liệu đó vào một vị trí thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy đang được phép chạy mà không qua kiểm tra từ hệ thống bảo mật của Trung tâm Tin cậy.

  • Tắt tất cả macro có thông báo Đây là thiết đặt mặc định. Bấm vào tùy chọn này nếu bạn muốn tắt macro nhưng bạn muốn nhận cảnh báo bảo mật nếu có macro. Theo cách này, bạn có thể chọn khi nào bật macro đó theo từng trường hợp.

  • Tắt tất cả macro ngoại trừ macro được ký điện tử Thiết đặt này giống như tùy chọn Tắt tất cả macro có thông báo, ngoại trừ nếu macro được nhà phát hành tin cậy ký điện tử, macro có thể chạy nếu bạn đã tin cậy nhà phát hành. Nếu bạn không tin cậy nhà phát hành, bạn sẽ được thông báo. Bằng cách đó, bạn có thể chọn bật những macro được ký hoặc tin tưởng nhà phát hành. Tắt tất cả macro không được ký mà không cần thông báo.

  • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, các mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) Hãy bấm vào tùy chọn này để cho phép chạy tất cả các macro. Cài đặt này có thể khiến máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tiềm ẩn tấn công, đồng thời, cài đặt này cũng không được khuyên dùng.

  • Tin cậy truy nhập vào mô hình đối tượng của dự án VBA    Thiết đặt này dành cho người phát triển và được sử dụng để cố ý khóa hoặc cho phép truy nhập của chương trình vào mô hình đối tượng VBA khỏi bất kỳ máy khách Tự động nào. Nói cách khác, thiết đặt này cung cấp tùy chọn bảo mật cho mã được viết để tự động hóa chương trình Office và vận hành theo chương trình lập sẵn môi trường Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) và mô hình đối tượng. Đây là một thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, từ chối truy nhập được đặt theo mặc định. Tùy chọn bảo mật này gây khó khăn hơn cho chương trình không được phép xây dựng mã "tự sao chép" có thể gây hại cho hệ thống của người dùng cuối. Đối với bất kỳ máy khách Tự động nào để có thể truy nhập vào mô hình đối tượng VBA theo chương trình lập sẵn, người dùng đang chạy mã phải cấp quyền truy nhập một cách rõ ràng. Để bật truy nhập, chọn hộp kiểm.

Mẹo: Bạn có thể mở hộp thoại cài đặt bảo mật macro từ tab Nhà phát triển trong Dải băng, vốn là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm Microsoft Office Button Hình Ảnh Nút Office , rồi bấm Tùy chọn Word. Bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

Đầu Trang

Trung tâm Tin cậy có thể giúp bảo vệ tôi từ macro không an toàn như thế nào?

Trước khi bật macro trong tài liệu, Trung tâm Tin cậy sẽ kiểm tra thông tin sau đây:

 • Macro được ký bởi nhà phát triển với một chữ ký số.

 • Chữ ký điện tử đó hợp lệ.

 • Chữ ký điện tử đó còn hiệu lực (chưa hết hạn).

 • Chứng chỉ liên kết với chữ ký điện tử đó được phát hành bởi một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) có uy tín.

 • Nhà phát triển ký macro là một người phát hành tin cậy.

Nếu Trung tâm Tin cậy phát hiện sự cố với bất kỳ thông tin nào trong số này, macro sẽ bị tắt theo mặc định và Thanh Thông báo sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn biết về một macro không an toàn tiềm ẩn.

Thanh Thông báo

Để bật macro, hãy bấm Tùy chọn trên Thanh Thông báo, một hộp thoại bảo mật sẽ mở ra. Xem mục tiếp theo để biết thông tin về cách đưa ra quyết định cho macro và bảo mật.

Lưu ý: Trong Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Publisher 2007, cảnh báo bảo mật sẽ xuất hiện trong các hộp thoại, chứ không phải trong Thanh Thông báo.

Đầu Trang

Cảnh báo bảo mật sẽ hỏi nếu tôi muốn bật hoặc tắt macro. Tôi nên làm gì?

Khi hộp thoại Tùy chọn Bảo mật xuất hiện, bạn có thể bật hoặc tắt macro. Bạn nên bật macro nếu chắc chắn macro được cung cấp từ một nguồn đáng tin cậy.

Tùy chọn Bảo mật của Microsoft Office

Quan trọng: Nếu bạn chắc chắn tài liệu và macro được cung cấp từ một nguồn đáng tin cậy và có chữ ký hợp lệ, đồng thời bạn không muốn nhận lại thông báo về chúng, thay vì việc thay đổi cài đặt Trung tâm Tin cậy mặc định thành một cài đặt bảo mật macro kém an toàn hơn, bạn có thể bấm vào Tin cậy tất cả các tài liệu từ nhà phát hành này trong hộp thoại bảo mật. Thao tác này sẽ thêm nhà phát hành vào Danh sách Nhà phát hành Tin cậy trong Trung tâm Tin cậy. Tất cả phần mềm từ nhà phát hành đó sẽ được tin cậy. Trong trường hợp macro không có chữ ký hợp lệ, nhưng bạn tin cậy và không muốn được thông báo lần nữa, thay vì thay đổi thiết đặt Trung tâm tin cậy mặc định sang thiết đặt bảo mật macro an toàn ít hơn, tốt hơn là bạn nên di chuyển tài liệu sang phần Thêm, loại bỏ hoặc thay đổi vị trí tin cậy. Tài liệu trong vị trí tin cậy được phép chạy mà không cần hệ thống bảo mật Trung tâm Tin cậy kiểm tra.

Tùy theo kịch bản mà hộp thoại bảo mật sẽ mô tả sự cố cụ thể. Bảng sau đây liệt kê các sự cố có thể xảy ra và đưa ra lời khuyên về những điều bạn nên hay không nên làm trong từng trường hợp.

Sự cố

Lời khuyên

Macro không được ký     Vì macro chưa được ký điện tử nên không thể xác nhận danh tính người phát hành macro. Do đó, không thể xác định macro đó có an toàn hay không.

Trước khi bạn bật macro chưa được ký, hãy đảm bảo macro được cấp từ một nguồn đáng tin cậy. Bạn vẫn có thể làm việc trong tài liệu của mình, ngay cả khi bạn không bật macro.

Chữ ký macro không được tin cậy     Macro có thể không an toàn vì macro đã được ký điện tử, chữ ký hợp lệ và bạn không quyết định tin tưởng nhà phát hành đã ký macro.

Bạn có thể sự tin cậy nhà phát hành macro một cách rõ ràng bằng cách bấm vào Tin cậy mọi tài liệu từ nhà phát hành này trong hộp thoại bảo mật. Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu chữ ký hợp lệ. Thao tác bấm vào tùy chọn này sẽ thêm nhà phát hành vào Danh sách Nhà phát hành Tin cậy trong Trung tâm Tin cậy.

Chữ ký macro không hợp lệ     Macro có thể không an toàn vì macro đã được ký điện tử và chữ ký không hợp lệ.

Chúng tôi khuyên bạn không nên bật macro có chữ ký điện tử không hợp lệ. Chữ ký không hợp lệ có thể là do chữ kỹ đã bị xáo trộn.

Chữ ký macro đã hết hạn     Macro có thể không an toàn vì macro đã được ký điện tử và chữ ký đã hết hạn.

Trước khi bật macro có chữ ký điện tử đã hết hạn, bạn hãy đảm bảo rằng macro được cấp một nguồn đáng tin cậy. Nếu bạn đã sử dụng tài liệu này trong quá khứ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về bảo mật thì việc bật macro có thể sẽ ít nguy hiểm hơn.

Xem Thêm

Thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×