Bắt đầu dòng văn bản mới bên trong ô trong Excel

Để bắt đầu dòng văn bản mới hoặc thêm dãn cách giữa các dòng hoặc đoạn văn bản trong ô trang tính, hãy nhấn Alt + Enter để chèn dấu ngắt dòng.

 1. Bấm đúp vào ô mà bạn muốn chèn dấu ngắt dòng.

 2. Bấm vào vị trí bên trong ô đã chọn nơi bạn muốn ngắt dòng.

 3. Nhấn Alt+Enter để chèn dấu ngắt dòng.

Để bắt đầu dòng văn bản mới hoặc thêm dãn cách giữa các dòng hoặc đoạn văn bản trong ô trang tính, hãy nhấn CONTROL + OPTION + RETURN để chèn dấu ngắt dòng.

 1. Bấm đúp vào ô mà bạn muốn chèn dấu ngắt dòng.

 2. Bấm vào vị trí bên trong ô đã chọn nơi bạn muốn ngắt dòng.

 3. Nhấn CONTROL + OPTION + RETURN để chèn dấu ngắt dòng.

Để bắt đầu dòng văn bản mới hoặc thêm dãn cách giữa các dòng hoặc đoạn văn bản trong ô trang tính, hãy nhấn Alt + Enter để chèn dấu ngắt dòng.

 1. Bấm đúp vào ô mà bạn muốn chèn dấu ngắt dòng.

 2. Bấm vào vị trí bên trong ô đã chọn nơi bạn muốn ngắt dòng.

 3. Nhấn Alt+Enter để chèn dấu ngắt dòng.

 1. Nhấn đúp vào trong ô.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi gõ nhẹ vào con trỏ màu lam.

  Chèn ngắt dòng

 3. Gõ nhẹ dòng mới trong menu ngữ cảnh.

  Dòng mới

Lưu ý: Bạn không thể bắt đầu dòng văn bản mới trong Excel for iPhone.

 1. Gõ nhẹ vào nút bật tắt bàn phím để mở bàn phím số.

  Chuyển đổi bàn phím

 2. Nhấn giữ phím return để thấy phím line break, rồi kéo ngón tay đến phím đó.

  Nút Ngắt dòng

Lưu ý: Quy trình sau đây áp dụng cho Excel Mobile trên Windows 10.

 1. Nếu bạn đang nhập vào một ô đã có, hãy gõ nhẹ vào bất kỳ ô nào khác để thoát khỏi chế độ soạn thảo.

 2. Kéo giãn hai ngón tay ra ngoài phóng to trên một ô.

 3. Gõ đúp vào ô.

 4. Gõ nhẹ và giữ núm điều khiển chọn, rồi kéo nó đến vị trí bạn muốn ngắt dòng.

  Chèn ngắt dòng

 5. Nhấn vào núm điều khiển chọn Núm điều khiển chọn một lần nữa.

 6. Gõ nhẹ Dòng Mới.

  Dòng mới

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng bàn phím ngoài, bạn có thể sử dụng phím lối tắt Alt + Enter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×