Mục lục
×
Sử dụng Yammer hàng ngày
Sử dụng Yammer hàng ngày

Bắt đầu cuộc trò chuyện

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Yammer giúp bạn dễ dàng gắn kết mọi người với những người khác và duy trì hội thoại dù bạn đang ở đâu.

Thích một bài đăng

Xác nhận quan điểm của người khác, đồng ý với một ý kiến hoặc hiển thị rằng những gì họ nói là hữu ích.

 • Chọn THÍCH.

Trả lời bài đăng

Thêm thông tin chuyên sâu cho bạn hoặc đặt câu hỏi.

 1. Chọn TRẢ LỜI, rồi viết câu trả lời.

 2. @mention người có thể đóng góp cho cuộc hội thoại hoặc sẽ thấy cuộc hội thoại hữu ích.

 3. Thông báo cho những người khác nếu bạn thích.

 4. Hãy chọn Đăng.

Chia sẻ bài đăng

 1. Chọn CHIA SẺ.

 2. Chọn Đăng trong Nhóm hoặc Gửi Tin nhắn Riêng .

 3. Chọn nhóm.

 4. Nhập tin nhắn, rồi chọn Chia sẻ.

Đăng một cập nhật

 1. Chọn Cập nhật rồi nhập thông điệp.

 2. @mention cho những người sẽ thấy bài đăng này hữu ích hoặc thú vị. Hoặc sử dụng hashtag cho các chủ đề liên quan đến thư để những người khác khám phá nó.

 3. Tải video, ảnh và tài liệu lên bài đăng của bạn để biết ngữ cảnh và khả năng cộng tác. Hoặc thêm ảnh GIF để giúp nhấn mạnh thông điệp của bạn.

Đính kèm tệp vào cập nhật của bạn

 1. Chọn nơi bạn muốn thêm tệp từ: máy tính, SharePoint hoặc Yammer.

 2. Đi đến tệp của bạn, chọn tệp rồi chọn Mở.

 3. Chọn Đăng để chia sẻ cập nhật.

Bạn muốn xem thêm?

Trợ giúp và tìm hiểu Yammerhttps://support.microsoft.com/yammer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×