Mục lục
×
Bắt đầu trò chuyện và cuộc gọi
Bắt đầu trò chuyện và cuộc gọi

Bắt dầu và ghim cuộc trò chuyện

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Khởi động các cuộc trò chuyện 1:1 hoặc nhóm để cộng tác với một nhóm nhỏ hơn hoặc nói chuyện riêng và các cuộc trò chuyện ghim để truy nhập nhanh.

Bắt đầu trò chuyện

Trong các cuộc trò chuyện, bạn có thể có 1:1 hoặc trò chuyện nhóm với mọi người.

  1. Chọn Chat mới Chọn để bắt đầu trò chuyện mới..

  2. Nhập tên người hoặc những người bạn muốn liên hệ.

  3. Chọn mũi tên xuống để thêm tên vào nhóm chat.

Thực hiện các cuộc gọi video và cuộc gọi thoại từ chat

  • Chọn Cuộc gọi video Chọn để bắt đầu cuộc gọi video. hoặc Cuộc gọi thoại Chọn để bắt đầu cuộc gọi thoại. để gọi trực tiếp ai đó từ chat.

Ghim cuộc trò chuyện

  1. Để ghim cuộc trò chuyện, hãy chọn xem thêm tùy chọn > ghim. Trò chuyện xuất hiện trong danh sách đã ghim .

    Lưu ý: Bạn có thể ghim tối đa 15 cuộc trò chuyện.

  2. Để bỏ ghim một cuộc trò chuyện, hãy chọn xem thêm tùy chọn > bỏ ghim.

Bạn muốn thêm nữa?

Chat trong Microsoft Teams

Bắt đầu một cuộc trò chuyện trong nhóm

Ẩn, tắt tiếng hoặc ghim một cuộc trò chuyện trong nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×