Bắt đầu với Power Query

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Quan trọng: Thông báo lưu ý
về danh mục dữ liệu Chức năng danh mục dữ liệu trong Excel và Power query đã ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 3, 2019. Người dùng đã có thể tiêu thụ nội dung đã được phát hành vào danh mục dữ liệu cho đến ngày đó. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 3 tháng 12, 2018, người dùng không thể phát hành (chia sẻ) các truy vấn mới hoặc Cập Nhật vào danh mục dữ liệu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, 2018, chúng tôi đã ngừng triển khai khách hàng mới (người thuê) để sử dụng tính năng này. Chúng tôi đề xuất tải các truy vấn chia sẻ của bạn để bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng bên ngoài danh mục dữ liệu ngoài 04 tháng 3, 2019, từ ngăn tác vụ truy vấn dữ liệu của tôi , hãy dùng tùy chọn mở cho từng truy vấn.

Với Power query, bạn có thể tìm kiếm các nguồn dữ liệu, tạo kết nối, rồi định dạng dữ liệu đó (ví dụ: loại bỏ cột, thay đổi kiểu dữ liệu hoặc phối bảng) theo những cách đáp ứng nhu cầu của bạn. Sau khi bạn đã định hình dữ liệu, bạn có thể chia sẻ kết quả khám phá của mình hoặc dùng truy vấn để tạo báo cáo.

Các bước phổ biến trong Power Query

Hãy xem các bước này theo thứ tự, chúng thường diễn ra như sau:

  • Kết nối – tạo kết nối tới dữ liệu trong nền tảng điện toán đám mây, trong một dịch vụ, hoặc cục bộ

  • Chuyển đổi – định hình dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của bạn; nguồn ban đầu vẫn không thay đổi

  • Kết hợp – tạo một mô hình dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu và có được góc nhìn độc đáo về dữ liệu

  • Chia sẻ – sau khi truy vấn của bạn hoàn tất, bạn có thể lưu, chia sẻ hoặc sử dụng nó cho báo cáo

Các bản ghi Power query mỗi bước bạn thực hiện, và cho phép bạn sửa đổi các bước đó theo bất kỳ cách nào bạn cần. Nó cũng cho phép bạn hoàn tác, làm lại, thay đổi thứ tự hoặc sửa đổi bất kỳ bước nào... Tất cả để bạn có thể xem dữ liệu được kết nối chỉ theo cách bạn muốn.

Với Power Query, bạn có thể tạo truy vấn với mức độ đơn giản hoặc phức tạp mà bạn cần. Và vì Power Query sử dụng Ngôn ngữ M để ghi và thực hiện các bước, nên bạn có thể tạo truy vấn từ đầu (hoặc tinh chỉnh các bước theo cách thủ công) để tận dụng sức mạnh và sự linh hoạt của tính năng tạo script dữ liệu, tất cả đều từ bên trong Power Query.

Bạn có thể truy nhập Power Query từ ribbon Power Query trong Excel.

Dải băng Power Query

Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng Excel 2013 hoặc các phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể cần bật Power query trong Excel. Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của Power query cho Excel, điều này sẽ tự động cho phép nó.

Kết nối

Bạn có thể sử dụng Power Query để kết nối với một nguồn dữ liệu đơn lẻ, chẳng hạn như một sổ làm việc Excel, hoặc bạn có thể kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu hoặc các dịch vụ nằm rải rác trên nền tảng điện toán đám mây. Với Power Query, sau đó bạn có thể tập hợp tất cả các nguồn đó bằng các kết hợp độc đáo của riêng bạn và phát hiện thông tin chuyên sâu mà bạn sẽ không nhìn thấy bằng cách khác.

Bạn kết nối với nguồn dữ liệu từ ribbon Power Query, trong phần Lấy Dữ liệu Ngoài. Nguồn dữ liệu bao gồm dữ liệu từ Web, Tệp, Cơ sở dữ liệu, Azure, Nguồn Khác, hoặc thậm chí cả Bảng trong sổ làm việc Excel.

Dải băng Power Query

Video ngắn sau đây cho thấy hàng loạt các kiểu nguồn dữ liệu mà Power Query có thể kết nối. Kết nối dữ liệu mới không ngừng được thêm vào mọi lúc, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn luôn có phiên bản Power Query mới nhất.

Đoạn phim Power Query - kết nối với dữ liệu

Khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu, một ngăn xem trước sẽ xuất hiện. Bấm tải nếu bạn muốn làm việc với dữ liệu trong Excel ngay lập tức. Nhưng nếu bạn muốn áp dụng biến đổi hoặc hình dạng dữ liệu trước đó, hãy bấm sửa. Power query sau đó sẽ khởi động trình soạn thảo truy vấn: một cửa sổ chuyên biệt tạo điều kiện và hiển thị các kết nối dữ liệu và chuyển đổi của bạn mà bạn áp dụng. Phần Chuyển đổi tiếp theo sẽ cung cấp thêm thông tin về Trình soạn thảo Truy vấn.

Tìm hiểu thêm về Kết nối:

Chuyển đổi

Power Query cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu từ các kết nối của mình theo cách thức giúp bạn phân tích dữ liệu. Chuyển đổi dữ liệu nghĩa sửa đổi nó theo một số cách để đáp ứng nhu cầu của bạn – chẳng hạn, bạn có thể loại bỏ cột, thay đổi kiểu dữ liệu hoặc sáp nhập bảng – mỗi thao tác đó đều là chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn chuyển đổi dữ liệu, toàn bộ dữ liệu sẽ có hình dạng mà bạn cần để đẩy mạnh phân tích của bạn. Quy trình áp dụng chuyển đổi cho một hoặc nhiều tập dữ liệu thường được gọi là định hình dữ liệu.

Power Query sử dụng một cửa sổ chuyên dụng gọi là Trình soạn thảo Truy vấn để hỗ trợ và hiển thị các thao tác chuyển đổi dữ liệu. Bạn có thể mở Trình soạn thảo Truy vấn bằng cách chọn Khởi chạy Trình soạn thảo từ ribbon Power Query.

Khởi chạy Trình soạn thảo trong PQ

Trình soạn thảo Truy vấn cũng mở ra bất cứ khi nào bạn kết nối với một nguồn dữ liệu, tạo truy vấn mới, hoặc Tải truy vấn hiện có.

Trình soạn thảo Truy vấn

Power Query theo dõi mọi điều bạn thực hiện với dữ liệu. Trình soạn thảo Truy vấn ghi và đánh nhãn cho mỗi thao tác chuyển đổi hoặc bước mà bạn áp dụng cho dữ liệu. Cho dù thao tác chuyển đổi là kết nối dữ liệu (nguồn dữ liệu), loại bỏ cột, sáp nhập hay thay đổi kiểu dữ liệu, thì Trình soạn thảo Truy vấn đều theo dõi từng thao tác trong phần CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG của ngăn Thiết đặt Truy vấn.

Trình soạn thảo Truy vấn - Thiết đặt Truy vấn

Toàn bộ các thao tác chuyển đổi mà bạn áp dụng cho kết nối dữ liệu của mình sẽ tạo thành truy vấn của bạn.

Điều quan trọng (và hữu ích) là bạn nên nhận thấy Power Query không thay đổi dữ liệu nguồn ban đầu. Thay vào đó, Power Query ghi lại từng bước mà bạn thực hiện khi kết nối hoặc chuyển đổi dữ liệu, và sau khi bạn định hình xong dữ liệu, Power Query sẽ chụp ảnh tức thời của tập dữ liệu đã tinh chỉnh và đưa vào Excel.

Có rất nhiều thao tác chuyển đổi mà bạn có thể áp dụng cho dữ liệu. Bạn cũng có thể viết thao tác chuyển đổi của riêng mình bằng Ngôn ngữ M (vốn là cách Power Query ghi lại các bước ở nền), bằng cách sử dụng Trình soạn thảo Nâng cao của Trình soạn thảo Truy vấn. Bạn có thể mở Trình soạn thảo Nâng cao từ ribbon Chuyển đổi của Trình soạn thảo Truy vấn, vốn là nơi bạn có thể sửa đổi các bước của Ngôn ngữ M liên kết với truy vấn hiện có. Bạn cũng có thể tạo truy vấn từ đầu bằng cách dùng Trình soạn thảo Nâng cao.

Trình soạn thảo Truy vấn - Trình soạn thảo Nâng cao

Tìm hiểu thêm về Chuyển đổi:

Chia sẻ

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel có chứa truy vấn, thì truy vấn cũng sẽ được tự động được lưu. Bạn có thể xem tất cả các truy vấn trong sổ làm việc Excel bằng cách chọn Hiện Ngăn từ phần Truy vấn Sổ làm việc của ribbon Power Query.

Hiện Ngăn

Ngăn Truy vấn Sổ làm việc hiển thị tất cả các truy vấn trong sổ làm việc.

Truy vấn Sổ làm việc

Nhưng tại sao chỉ dừng ở đó? Với Power Query và Danh mục Dữ liệu, bạn có thể chia sẻ truy vấn của mình với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn. Hoặc tạo một truy vấn mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên, sau đó sử dụng nó trong nhiều sổ làm việc để đỡ tốn công sức. Thay vì lưu và gửi email các sổ làm việc Excel (và có gắng đoán xem phiên bản nào là gốc, phiên bản nào đã thay đổi, hoặc dữ liệu của phiên bản có phải đã cũ hay không!), hãy lưu truy vấn vào Danh mục Dữ liệu và tránh sự rắc rối khi hộp thư đến chứa quá nhiều phiên bản sổ làm việc không được theo dõi. Chỉ cần bấm chuột phải vào một truy vấn trong ngăn Truy vấn Sổ làm việc, và một menu sẽ cung cấp tất cả các loại tùy chọn, bao gồm Gửi Đến Danh mục Dữ liệu.

Gửi đến Danh mục Dữ liệu

Lưu ý cả các tùy chọn khác trong menu chuột phải. Bạn có thể Sao đôi truy vấn, vốn cho phép bạn thay đổi các thành phần nhất định (hoặc tất cả các thành phần) của một truy vấn mà không thay đổi truy vấn gốc; thao tác này giống như tạo một mẫu truy vấn mà sau đó bạn có thể thay đổi để tạo các tập dữ liệu tùy chỉnh – chẳng hạn như một tập dữ liệu cho hàng bán lẻ, một tập khác cho hàng bán sỉ, và tập khác cho hàng tồn kho, tất cả đều dựa trên cùng một kết nối dữ liệu.

Bạn cũng có thể Sáp nhập hoặc Chắp thêm truy vấn, vốn cho phép bạn chuyển truy vấn thành các khối dựng có thể dùng lại.

Với Power Query, bạn có thể sáng tạo với dữ liệu và kết nối, cũng như các thao tác chuyển đổi của mình, sau đó quảng bá công việc của bạn bằng cách chia sẻ với người khác (hoặc với chính bạn, khi bạn dùng thiết bị khác).

Với Danh mục Dữ liệu, bạn cũng có thể dễ dàng xem tất cả các truy vấn được chia sẻ của mình.

Hiển thị Truy vấn Danh mục Dữ liệu

Ngăn Truy vấn Danh mục Dữ liệu của Tôi mở ra, hiển thị tất cả các truy vấn mà bạn đã chia sẻ. Và từ đó, bạn có thể chọn tải một truy vấn, sửa truy vấn, hoặc sử dụng truy vấn đó trong sổ làm việc mà bạn hiện đang làm việc.

Ngăn Truy vấn Danh mục Dữ liệu của Tôi

Khi truy vấn của mình hoàn tất, bạn có thể dùng nó để tạo báo cáo trong Excel, trong Power View hoặc trong Power BI. Hãy xem phần sau đây để tìm hiểu thêm về các tài nguyên báo cáo vốn cho phép bạn tận dụng toàn bộ công việc tuyệt vời mà bạn đã thực hiện khi sử dụng Power Query để định hình dữ liệu theo đúng cách mà bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về Lưu, Chia sẻ, Báo cáo:

Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR)

Trong tháng năm 2018, luật riêng tư của châu Âu, quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), đã có hiệu lực. GDPR áp đặt các quy tắc mới về công ty, cơ quan chính phủ, Phi lợi nhuận và các tổ chức khác cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho mọi người trong liên minh châu Âu (EU), hoặc thu thập và phân tích dữ liệu gắn với cư dân EU. GDPR sẽ áp dụng cho dù bạn đang ở đâu.

Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn về quyền riêng tư của bạn liên quan đến việc Cập Nhật, xóa hoặc xuất dữ liệu cá nhân từ các sổ làm việc Power query, hãy xem: xem và Cập Nhật truy vấn được chia sẻ (Power query).

Bạn cũng có thể sao chép thiết đặt truy vấn từ hộp thoại chỉnh sửa định nghĩa truy vấn của Power query. Mashup có thể được tải xuống bằng cách bấm đúp vào hộp kiểm đó trong ngăn tác vụ truy vấn dữ liệu của tôi trong Excel. Tất cả các truy vấn sẽ được tải vào sổ làm việc Excel. Nếu bạn muốn xem các truy vấn riêng lẻ, hãy mở trình soạn thảo truy vấn và duyệt qua từng bước riêng lẻ, hoặc đi đến tab xem và mở trình soạn thảo nâng cao.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×