Bắt đầu với SharePoint

Khi bạn đăng nhập vào Microsoft 365 hoặc site SharePoint Server công ty của tổ chức bạn, hãy bấm vào SharePoint hoặc Site trong thanh dẫn hướng hoặc thanh trên cùng của công cụ khởi động ứng dụng. Đây là những điểm vào SharePoint của bạn.

SharePoint trong Microsoft 365

Công cụ khởi động ứng dụng với SharePoint được tô sáng.

Bạn cũng có thể bấm SharePoint trên thanh tiêu đề

Thanh tiêu đề với SharePoint được tô sáng

SharePoint Server 2016

Công cụ khởi động ứng dụng SharePoint với các site được tô sáng

SharePoint Server 2013

Thanh menu trên cùng của SharePoint 2013

Nội dung trong site SharePoint

Các tổ chức sử dụng SharePoint để tạo website. Trong Microsoft 365, bạn có thể tạo site từ SharePoint trang bắt đầu. Bạn cũng có thể nhận được một site nhóm SharePoint bất cứ khi nào bạn tạo nhómMicrosoft 365 trong Outlook Online hoặc Microsoft 365. Nếu đang ở trong SharePoint Server, bạn có thể tạo một nhóm hoặc một số loại site khác. Bạn có thể sử dụng các site này làm một nơi an toàn để lưu trữ, sắp xếp, chia sẻ và truy nhập thông tin từ mọi thiết bị. Tất cả những gì bạn cần là một trình duyệt web, như Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome hoặc Mozilla Firefox. Tải ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động để duy trì kết nối từ các thiết bị di động của bạn.

10 điều bạn có thể làm với SharePoint, ngay bây giờ

Để thực hiện điều này...

Hãy thử điều này…

Tải tệp lên thư viện tài liệu SharePoint của bạn để có thể truy nhập tệp từ mọi vị trí

Bạn có thể kéo tệp từ máy tính của mình vào thư viện tài liệu,.

Trong SharePoint trong Microsoft 365, bấm Tải lên trên thanh lệnh. Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge, bạn có thể tải lên tệp hoặc thư mục.

SharePoint trong Microsoft 365

Ảnh chụp màn hình menu Tải lên đang mở trong thư viện tài liệu.

SharePoint Server 2016

Thư viện tài liệu với nút Tải lên được tô sáng

Trong SharePoint Server 2013, bấm vào Tài liệu mới, rồi duyệt tìm tệp. Tùy thuộc vào cách SharePoint được đặt cấu hình, có thể bạn phải bấm vào Tải lên tệp hiện có trước.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tải tệp lên thư viện.

Mở tài liệu trong thư viện tài liệu

Bấm để mở tài liệu bạn muốn sử dụng và tài liệu sẽ mở trong Office dành cho web. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng trên máy tính của mình và muốn sử dụng ứng dụng này, hãy bấm vào Chỉnh sửa Tài liệu > Chỉnh sửa trong <tên ứng dụng>. Để biết thông tin về thư viện tài liệu, xem mục Thư viện tài liệu là gì?

Tài liệu Word được mở từ thư viện SharePoint với Chỉnh sửa trong Word được tô sáng

Làm việc cùng lúc với người khác trên cùng một tài liệu

Trong thư viện tài liệu, hãy bấm để mở tài liệu bạn muốn làm việc trong đó. Tài liệu sẽ mở trong Office dành cho web. Con số cho biết có bao nhiêu người hiện đang chỉnh sửa tài liệu sẽ xuất hiện ở phía trên cùng bên phải của tài liệu.

Hộp thoại thả xuống hiển thị người chỉnh sửa tài liệu

Xem mục Cộng tác và đồng tác giả tài liệu.

Chia sẻ tài liệu

Chọn tài liệu bạn muốn chia sẻ, bấm vào dấu chấm lửng () để mở menu, rồi bấm Chia sẻ.

SharePoint Online

Menu bấm chuột phải Tài liệu SPO với Chia sẻ được tô sáng

SharePoint Server 2016/2013

Bấm vào Chia sẻ trên một tệp

Xem chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint trong Microsoft 365 hoặc video: chia sẻ tài liệu trong SharePoint Server.

Chia sẻ site

Nếu bạn có quyền chủ sở hữu site, hãy bấm vào SharePoint hoặc Site, chọn site bạn muốn chia sẻ, rồi bấm vào Chia sẻ Nút Chia sẻ .

Tạo site nhóm

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, bạn có thể tạo một site từ trang SharePoint bắt đầu và nó sẽ tự động tạo một nhómMicrosoft 365. Nếu bạn tạo nhóm Microsoft 365 trong Outlook hoặc Mọi người thì bạn sẽ tự động nhận được một site nhóm trong SharePoint trong Microsoft 365. Để biết thêm về cách tạo site nhóm, xem mục Tạo site nhóm trong SharePoint Online.

Nếu bạn có quyền chủ sở hữu site với SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013, hãy bấm Site, rồi bấm + site mới hoặc + mới.

Ảnh chụp màn hình của nút site mới trên trang Site Nút Site mới

Thêm danh sách hoặc thư viện vào site nhóm

Để thêm danh sách hoặc thư viện vào SharePoint trong Microsoft 365, hãy bấm + Mới từ bên trong một site, rồi chọn Danh sách hoặc Thư viện từ danh sách đó.

Đã bấm liên kết mới với Danh sách được tô sáng

Để thêm danh sách hoặc thư viện cho phiên bản SharePoint Server của SharePoint, hãy bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , rồi bấm Thêm ứng dụng.

Thêm ứng dụng (danh sách, thư viện)

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo danh sách trong SharePoint hoặc Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint.

Lưu giữ các phiên bản trước của tài liệu trong khi bạn đang thay đổi tài liệu

Trong SharePoint trong Microsoft 365, bấm chuột phải vào một tài liệu trong thư viện, rồi bấm Lịch sử Phiên bản (bạn có thể phải cuộn menu),

Menu bấm chuột phải thư viện Tài liệu với lịch sử phiên bản được tô sáng

Đối với các phiên bản SharePoint Server, bấm vào dấu chấm lửng (... ) cạnh tệp, rồi bấm lại dấu chấm lửng (...) trong hộp thoại để đến menu hoặc chọn tài liệu và bấm Lịch sử Phiên bản trên tab Tệp.

Tab tệp với Lịch sử Phiên bản được tô sáng

Dải băng SharePoint Server và tab Tệp

Để biết thêm thông tin, xem mục Bật và đặt cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Tìm kiếm một nội dung

Nhập một từ khóa tìm kiếm vào hộp Tìm kiếm, rồi bấm vào biểu tượng Tìm kiếm Biểu tượng kính lúp hộp tìm kiếm .

SharePoint Online

Trường tìm kiếm site

SharePoint Server 2016 và 2013

Ảnh chụp màn hình cùa hộp tìm kiếm

Xem mục Có gì mới khi tìm kiếm trong SharePoint Online.

Chia sẻ thông tin với toàn bộ tổ chức

Trong Microsoft 365, SharePoint trong Microsoft 365 hoặc SharePoint Server 2016, hãy bấm vào công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng , rồi bấm vào ô yammer hoặc nguồn cấp tin tức , nhập thông điệp của bạn, rồi bấm đăng.

Đối với SharePoint Server 2013, bấm Yammer hoặc Nguồn cấp tin tức trong thanh tiêu đề.

Thanh menu trên cùng của SharePoint 2013

Sao chép và di chuyển các tệp cùng thư mục giữa các thư viện

Có một vài cách để sao chép hoặc di chuyển tệp, tùy thuộc vào phiên bản SharePoint bạn đang dùng. Trong SharePoint trong Microsoft 365, bạn có thể dùng lệnh Sao chép vào hoặc Di chuyển đến để sao chép hoặc di chuyển tệp giữa các thư viện. Để biết thêm thông tin, xem mục Di chuyển hoặc sao chép thư mục, tệp hoặc liên kết trong thư viện tài liệu.

Sao chép vào nút trên menu chính

Các nút Di chuyển đến và Sao chép vào trong SharePoint trong Microsoft 365

Việc truy nhập thư viện SharePoint của bạn ở chế độ xem Explorer có thể mang lại một cách thức nhanh chóng để thực hiện mọi thao tác đối với tệp. Bạn có thể làm điều đó về cơ bản bằng hai cách, đồng bộ các thư mục hoặc mở trong Explorer. Điểm khác biệt là các thư mục đã đồng bộ luôn duy trì và có thể được dùng vào mọi thời điểm từ mọi ứng dụng, trong khi Mở trong Explorer là thao tác một lần.

Khi bạn đồng bộ thư viện, bạn đang tạo một bản sao cục bộ trên máy tính của mình. Nếu bạn đồng bộ hai thư viện, bạn có thể sao chép hoặc di chuyển các tệp và thư mục, tạo thư mục và xóa một hoặc nhiều tệp hay thư mục. Thư viện đã đồng bộ của bạn được tự động đồng bộ với thư viện SharePoint. Để đồng bộ thư viện với SharePoint trong Microsoft 365, xem mục Đồng bộ tệp với máy tính từ thư viện tài liệu. Đối với SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013, xem mục Thiết lập máy tính để đồng bộ các tệp SharePoint Server tại chỗ.

Một cách sử dụng Windows Explorer khác cho việc thao tác với tệp là mở thư viện trong Explorer. Giống như các thư mục đã đồng bộ, điều này cho phép bạn sao chép, di chuyển và chỉnh sửa tệp cùng thư mục theo cách thực hiện trên máy tính của bạn. Các tệp được tự động cập nhật trong thư viện SharePoint của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mở thư viện trong file Explorer.

Bạn muốn kiểm soát truy nhập vào tài liệu của mình?

SharePoint hoàn toàn xung quanh các quyền. Hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của quyền và bạn sẽ hiểu cách kiểm soát quyền truy cập vào nội dung trên các site. Xem Video: Tìm hiểu về các quyền trong SharePoint.

Sau khi bạn tìm hiểu cách thức hoạt động của các quyền, hãy xem cách thực hiện điều đó trong mục Chỉnh sửa và quản lý quyền cho một danh sách hoặc thư viện SharePoint.

Đầu Trang

Sẵn sàng đi xa hơn kiến thức cơ bản?

Hãy xem nội dung đào tạo dành cho người mới bắt đầu và người đạt trình độ trung cấp để biết thêm chi tiết:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×