Bắt đầu với một trang web dự án

Nếu bạn đang làm việc trên một dự án, bạn có thể thấy trang web dự án hữu ích cho việc hoạch định công việc cần thực hiện, cộng tác với những người cùng dự án và thu thập các tệp và tài liệu dự án.

Tạo một trang web dự án.    Để bắt đầu dùng một trang web dự án, bạn sẽ phải tạo một trang web dự án! Các bước để tạo một trang web dự án mới được đề cập trong bài viết sau: Tạo một trang web dự án.

Bắt đầu lập kế hoạch cho dự án của bạn.    Khi đã có trang web dự án, bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng nó để lập kế hoạch và quản lý dự án của bạn. Bắt đầu bằng cách thêm nhiệm vụ vào dự ánthêm người vào nhóm dự án. Bạn cũng có thể thêm cột vào danh sách nhiệm vụ, nếu các trường nhiệm vụ mặc định không đáp ứng nhu cầu của bạn và bạn muốn nắm bắt thông tin cụ thể cho dự án của bạn.

Làm việc trên dự án của bạn.    Khi làm việc trên dự án của bạn, có rất nhiều việc khác nhau bạn có thể thực hiện:

Chia sẻ dự án của bạn với những người khác.    Sau khi thiết lập trang web dự án và đã bắt đầu dùng nó, bạn có thể quyết định có muốn chia sẻ thông tin dự án của bạn với những người khác không. Bạn có thể thiết lập ai có thể xem và thay đổi trang web dự án của bạn và bạn cũng có thể xem các nhiệm vụ và sự kiện trong phần web Tóm tắt Dự án.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×