Bắt đầu với Office 365 Education

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã đăng ký cho Office 365 Education, cho dù bạn đang một học viên, thành viên, khoa hoặc nhân viên, hoặc là người quản trị, bất kỳ trợ giúp và thông tin hỗ trợ có ghi là dành cho Office 365 dành cho doanh nghiệp phù hợp với bạn.

Nguồn tài nguyên cho bất kỳ ai sử dụng Microsoft 365:

Nguồn tài nguyên dành cho người quản trị

Tác vụ

Tài nguyên

Gói đăng ký

Video: Giới thiệu Office 365

Sử dụng dấu tự phục vụ trong tổ chức của bạn

Trở thành người quản trị trong Office 365

Office 365 Education tự đăng lên: câu hỏi thường gặp kỹ thuật

Office 365 Education for Students, Faculty và Staff: Hướng dẫn Quản lý Đối tượng thuê

Office 365 dành cho Chuyên gia CNTT

Thiết lập

Xác nhận tên miền Office 365 để chứng minh quyền sở hữu, Phi lợi nhuận hoặc giáo dục trạng thái của bạn

Thêm người dùng vào Office 365

Thiết lập Office 365 cho thiết bị di động

Nhận trợ giúp từ cộng đồng

Cộng đồng Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×