Bố trí đồ họa SmartArt nào có các hình dạng không giới hạn?

Sử dụng một số bố trí SmartArt, bạn có thể thêm nhiều hình dạng bổ sung như mong muốn. Các bố trí khác có chứa số lượng cố định của hình. Ví dụ, bố trí mũi tên counterbalance trong kiểu mối quan hệ được thiết kế để chỉ đại diện cho hai ý tưởng và khái niệm phản đối, cũng như vậy chỉ có hai hình dạng có thể chứa văn bản.

Ảnh bố trí Mũi tên Ngang bằng

Nếu bạn muốn truyền tải nhiều hơn hai ý tưởng, hãy chuyển sang một bố trí có nhiều hơn hai hình dạng sẵn dùng cho văn bản — chẳng hạn như bố trí danh sách kim tự tháp. Hãy nhớ rằng việc thay đổi bố trí hoặc kiểu đồ họa SmartArt có thể thay đổi ý nghĩa rõ ràng về thông tin của bạn. Ví dụ, một bố trí Hiển thị tất cả các mũi tên ở bên phải, chẳng hạn như quy trình cơ bản trong kiểu quy trình, có một ý nghĩa khác nhau từ đó hiển thị mũi tên được sắp xếp trong vòng tròn, chẳng hạn như chu kỳ liên tục trong loại chu kỳ.

Mẹo: Để biết thông tin về đồ họa SmartArt nào sử dụng và cách bắt đầu sử dụng SmartArt, hãy xem Tìm hiểu thêm về đồ họa smartart.

Bạn có thể Thêmxóa các hình dạng trong hầu hết các đồ họa smartart và bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các hình dạng khác nhau, vì vậy bạn nên chọn một bố trí cung cấp đại diện trực quan tốt nhất cho dữ liệu của mình.

Các bảng sau đây trình bày một số đồ họa SmartArt sẵn dùng. 

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho các danh sách

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Danh sách Khối Cơ bản

Ảnh bố trí Danh sách Khối Cơ bản

Unlimited.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Gấp mép

Ảnh bố trí Điểm nhấn có Ảnh Rẽ nhánh

Unlimited.

Danh sách Có hình ảnh Liên tiếp

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Liên tiếp

Unlimited.

Quy trình Chi tiết

Ảnh bố trí Tiến trình Chi tiết

Unlimited.

Danh sách đã Nhóm

Ảnh bố trí Danh sách đã Nhóm

Unlimited.

Danh sách có Cấu trúc phân cấp

Ảnh bố trí Danh sách có Cấu trúc phân cấp

Unlimited.

Danh sách Dấu đầu dòng Ngang

Ảnh bố trí Danh sách Dấu đầu dòng Ngang

Unlimited.

Danh sách Ảnh Ngang

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Ngang

Unlimited.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh

Ảnh bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh

Unlimited.

Danh sách Chú thích Ảnh

Hình ảnh bố trí Danh sách Chú thích Ảnh

Unlimited.

Danh sách Có hình kim tự tháp làm nền

Bố trí Danh sách Có hình kim tự tháp làm nền

Unlimited.

Tiến trình Phân đoạn

Ảnh bố trí Tiến trình Phân đoạn

Unlimited.

Danh sách Xếp chồng

Ảnh bố trí Danh sách Xếp chồng

Unlimited.

Cấu trúc phân cấp Bảng

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Bảng

Unlimited.

Danh sách Bảng

Ảnh bố trí Danh sách Bảng

Chỉ có hai mức: một ý tưởng chính và hình mức độ thứ hai không giới hạn.

Danh sách Đích

Ảnh bố trí Danh sách Đích

Unlimited.

Danh sách Hình thang

Ảnh bố trí Danh sách Hình thang

Unlimited.

Danh sách Mũi tên Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Mũi tên Dọc

Unlimited.

Danh sách Khối Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Khối Dọc

Unlimited.

Danh sách Hộp Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Hộp Dọc

Unlimited.

Danh sách Dấu đầu dòng Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Dấu đầu dòng Dọc

Unlimited.

Danh sách Hình V Dọc

Ảnh bố trí Danh sách Hình V Dọc

Unlimited.

Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Dọc

Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Dọc

Unlimited.

Danh sách có Hình ảnh Dọc

Ảnh bố trí Danh sách có Hình ảnh Dọc

Unlimited.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho quy trình

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Tiến trình Nhấn mạnh

Ảnh bố trí Tiến trình có Điểm nhấn

Unlimited.

Dòng xen kẽ

Ảnh bố trí Dòng Thay đổi

Unlimited.

Ruy-băng Mũi tên

Ảnh bố trí Dải băng Mũi tên

Hai ý tưởng tối đa.

Quy trình Rẽ nhánh Cơ bản

Ảnh bố trí Tiến trình Cong Cơ bản

Unlimited.

Quy trình Hình V dọc Cơ bản

Ảnh bố trí Tiến trình Hình V Cơ bản

Unlimited.

Quy trình Cơ sở

Bố trí Tiến trình Cơ sở

Unlimited.

Đường thời gian Cơ bản

Bố trí Đường thời gian Cơ bản

Unlimited.

Danh sách Hình V

Ảnh bố trí Danh sách hình V

Unlimited.

Quy trình Rẽ nhánh Vòng tròn

Hình ảnh bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Vòng tròn

Unlimited.

Quy trình Hình V Kín

Ảnh bố trí Tiến trình Hình V Kín

Unlimited.

Quy trình Hình mũi tên Liên tục

Ảnh bố trí Tiến trình Hình mũi tên Liên tục

Unlimited.

Quy trình khối liên tục

Ảnh bố trí Tiến trình Khối Liên tục

Unlimited.

Mũi tên Hội tụ

Ảnh bố trí Mũi tên Hội tụ

Unlimited.

Mũi tên Phân tán

Ảnh bố trí Mũi tên Phân nhánh

Unlimited.

Phương trình

Ảnh bố trí Phương trình

Unlimited.

Hình phễu

Ảnh bố trí Phễu

Tối đa ba ý tưởng trong các kênh và thứ tư bên dưới nó.

Hình bánh răng

Ảnh bố trí Hình bánh răng

Một ý tưởng chính và hai ý tưởng phụ thuộc. Văn bản cấp độ thứ ba cũng hiển thị.

Mũi tên Ngược chiều

Ảnh bố trí Mũi tên Ngược chiều

Hai ý tưởng.

Tiến trình Điểm nhấn có Hình ảnh

Ảnh bố trí Tiến trình Điểm nhấn có Hình ảnh

Unlimited.

Mũi tên Quy trình

Bố trí Mũi tên Tiến trình

Unlimited.

Danh sách Quy trình

Ảnh bố trí Danh sách Tiến trình

Unlimited.

Quy trình Rẽ nhánh Lặp lại

Ảnh bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Lặp lại

Unlimited.

Quy trình So le

Ảnh bố trí Tiến trình So le

Tối đa năm hình.

Mũi tên Hướng lên

Ảnh bố trí Mũi tên Hướng lên

Tối đa năm hình.

Quy trình Rẽ nhánh Thẳng đứng

Bố trí Tiến trình Rẽ nhánh Thẳng đứng

Unlimited.

Phương trình Dọc

Ảnh bố trí Phương trình Dọc

Unlimited.

Quy trình Dọc

Bố trí Tiến trình Dọc

Unlimited.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho các chu kỳ

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Vòng tròn cơ bản

Hình ảnh bố trí Vòng tròn Cơ bản

Unlimited.

Hình tròn Cơ bản

Ảnh bố trí Hình tròn Cơ bản

Tối đa bảy phân đoạn.

Hình vòng Cơ sở

Bố trí Hình vòng Cơ sở

Một ý tưởng chính với văn bản mức thứ hai không giới hạn.

Chu kỳ khối

Ảnh bố trí Vòng tròn Khối

Unlimited.

Vòng tròn liên tục

Ảnh bố trí Vòng tròn Liên tiếp

Unlimited.

Ma trận Vòng tròn

Ảnh bố trí Ma trận Vòng tròn

Bốn ý tưởng với mô tả cấp độ thứ hai.

Hình vòng Phân tuyến

Ảnh bố trí Toả tròn Phân hướng

Một ý tưởng chính và các hình dạng mức thứ hai không giới hạn.

Chu kỳ đa hướng

Ảnh bố trí Vòng tròn Đa hướng

Unlimited.

Vòng tròn Vô hướng

Ảnh bố trí Vòng tròn Không có hướng

Unlimited.

Vòng tròn Hướng tâm

Ảnh bố trí Vòng tròn Hướng tâm

Một ý tưởng chính và các hình dạng mức thứ hai không giới hạn.

Biểu đồ Venn Hướng tâm

Ảnh bố trí Venn Hướng tâm

Một ý tưởng chính và các hình dạng mức thứ hai không giới hạn.

Vòng tròn được phân đoạn

Ảnh bố trí Vòng tròn Phân đoạn

Tối đa bảy phân đoạn.

Chu kỳ văn bản

Ảnh bố trí Vòng tròn Văn bản

Unlimited.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho cấu trúc phân cấp

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Cấu trúc phân cấp

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp

Unlimited.

Cấu trúc phân cấp Ngang

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Ngang

Unlimited.

Cấu trúc phân cấp có Nhãn Ngang

Bố trí Phân cấp có Nhãn Ngang

Unlimited.

Cấu trúc phân cấp Có nhãn

Ảnh bố trí Cấu trúc phân cấp Có nhãn

Unlimited.

Sơ đồ Tổ chức

Bố trí Sơ đồ Tổ chức

Unlimited.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho mối quan hệ

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Số dư

Ảnh bố trí Cân bằng

Unlimited.

Mục tiêu Cơ sở

Bố trí Mục tiêu Cơ sở

Tối đa năm ý tưởng. Văn bản mức thứ hai không giới hạn nhưng có thể chồng lên nhau.

Biểu đồ Venn Cơ sở

Bố trí Venn Cơ sở

Unlimited.

Hội tụ Hướng tâm

Bố trí Hội tụ Hướng tâm

Một ý tưởng chính với văn bản mức thứ hai không giới hạn.

Mũi tên Cân bằng

Ảnh bố trí Mũi tên Ngang bằng

Hai ý tưởng.

Biểu đồ Venn Tuyến tính

Ảnh bố trí Venn Thẳng

Unlimited.

Mục tiêu Lồng nhau

Ảnh bố trí Mục tiêu Lồng nhau

Ba ý tưởng.

Danh sách Hướng tâm

Ảnh bố trí Danh sách Hướng tâm

Một ý tưởng chính và những ý tưởng phụ không giới hạn.

Biểu đồ Venn Xếp chồng

Ảnh bố trí Venn Xếp chồng

Tối đa bảy ý tưởng.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho ma trận

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Ma trận cơ bản

Bố trí Ma trận Cơ sở

Bốn ý tưởng.

Ma trận lưới

Ảnh bố trí Ma trận Lưới

Bốn ý tưởng.

Ma trận có tiêu đề

Ảnh bố trí Ma trận có Tiêu đề

Một ý tưởng chính với bốn ý tưởng cấp độ thứ hai.

Đầu trang

Giới hạn hình dạng, tầng và mức cấp cho các kim tự tháp

Tên Bố trí

Ảnh

Giới hạn hình dạng

Kim tự tháp cơ bản

Bố trí Hình Kim tự tháp Cơ sở

Unlimited.

Kim tự tháp ngược

Ảnh bố trí Kim tự tháp Lộn ngược

Unlimited.

Kim tự tháp Phân đoạn

Ảnh bố trí Hình kim tự tháp Phân đoạn

Unlimited.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×