Bố trí trang chiếu là gì?

Bố trí trang chiếu chứa các hộp định dạng, định vị và chỗ dành sẵn cho tất cả nội dung xuất hiện trên trang chiếu. Chỗ dành sẵn là các bộ chứa đường chấm chấm trên các bố trí trang chiếu giữ nội dung đó làm tiêu đề, văn bản thân, bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, ảnh, clip art, video và âm thanh. Các bố trí trang chiếu cũng chứa các màu, phông chữ, hiệu ứng và nền (được gọi chung là chủ đề) của trang chiếu.

Cấu trúc của bố trí

Hình 1: tất cả các thành phần bố trí mà bạn có thể đưa vào trang chiếu PowerPoint

PowerPoint bao gồm các bố trí trang chiếu tích hợp sẵn và bạn có thể sửa đổi các bố trí này để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn và bạn có thể chia sẻ các bố trí tùy chỉnh của mình với những người khác tạo bản trình bày trong PowerPoint.

Bố trí Trang chiếu trong PowerPoint

Hình 2: bố trí trang chiếu tiêu chuẩn trong PowerPoint, Hiển thị vị trí của chỗ dành sẵn khác nhau cho văn bản hoặc đồ họa

Bạn có thể thay đổi bố trí trang chiếu tiêu chuẩn được tích hợp để PowerPoint ở dạng xem trang chiếucái. Ảnh dưới đây Hiển thị trang chiếu cái và hai trong số các chủ đề bố trí cho chủ đề trong dạng xem trang chiếu cái.

Trang trình chiếu chính với các trang bố cục chính ở dạng xem trang trình chiếu chính

Hình 3: trong dạng xem bản chiếu cái, trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái, trang chiếu cái sẽ xuất hiện ở trên cùng, theo sau là bậc thầy bố trí xác định các bố trí mà bạn có thể dùng như trang chiếu tiêu đề và bản chiếu tiêu đề và nội dung.

Để tìm hiểu thêm về bản cái trang chiếu, xem mục Bản cái trang chiếu là gì?

Tôi có thể tìm bố trí trang chiếu ở đâu?

  • Nếu bạn muốn áp dụng một bố trí trang chiếu đã được xác định cho một trang chiếu cụ thể, hãy chọn trang chiếu đó. Sau đó, trên dải băng thanh công cụ, chọn Trang đầu > Bố trí, rồi chọn một bố trí từ bộ sưu tập tùy chọn xuất hiện.

    Nút bố trí trên tab nhà trong PowerPoint có tất cả các bố trí trang chiếu sẵn có.
  • Nếu bạn muốn tùy chỉnh định nghĩa của một bố trí trang chiếu mà sau đó áp dụng cho các trang chiếu riêng lẻ, trên dải băng thanh công cụ, hãy chọn xem > trang chiếucái. (Tính năng này không sẵn dùng trong PowerPoint cho web ).

    Bạn có thể tùy chỉnh bố trí trang chiếu trong dạng xem Bản cái trang chiếu

    Bậc thầy bố trí sẽ xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ trong ngăn hình thu nhỏ bên dưới trang chiếu cái. Bấm vào một bố trí cái trong ngăn hình thu nhỏ, rồi bắt đầu tùy chỉnh.

Xem thêm về bố trí trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×