Bổ sung về quyền riêng tư đối với Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync

Cập nhật lần cuối: Tháng 6 năm 2013

Nội dung

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync

Bộ lập lịch Web của Lync

Cookie

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync

Trang này là phụ lục của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync cũng như phụ lục này.

Phụ lục về quyền riêng tư này trình bày cách triển khai và sử dụng phần mềm Truyền đi thông Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync được triển khai trên thiết bị của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Lync như là một phần của giải pháp hay dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, nếu các máy chủ chạy phần mềm được đặt tại một bên thứ ba [chẳng hạn như Microsoft]), thông tin sẽ được chuyển tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng dữ liệu được chuyển tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bộ lập lịch Web của Lync

Tác dụng của Công cụ Này: Bộ lập lịch Web của Lync cho phép người dùng cuối lập lịch và quản lý các cuộc họp trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Những thông tin sau sẽ được thu thập. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

 • Tên người tổ chức

 • Tên người tham dự

 • Tên diễn giả

 • Danh sách địa chỉ email

 • Chủ đề của cuộc họp và các thông tin khác về cuộc họp (như thời gian bắt đầu/kết thúc, ID hội thảo, mã truyền và thông tin về tổng đài tự động tham dự hội thảo/nhà cung cấp dịch vụ hội thảo âm thanh cho người dùng)

 • Tất cả địa chỉ proxy cho người dùng trong Microsoft Exchange (địa chỉ X400-X500, địa chỉ Exchange Unified Messaging (UM) và SIP và URI điện thoại/thư thoại Exchange UM)

 • Thông tin về địa điểm cuộc họp

Sử dụng Thông tin: Thông tin trên được dùng để lập lịch và quản lý cuộc họp. Thông tin được xử lý trong bộ nhớ và được đưa vào Máy chủ Lync. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Lưu ý: Thông tin được chia sẻ với API được Quản lý của Lync và Máy chủ Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Người dùng cuối không thể kiểm soát việc Truyền đi thông tin trên tới Máy chủ Lync.

Cookie

Tác dụng của Tính năng này:: Bộ lập lịch Web của Lync dùng “cookies,” là các tệp văn bản nhỏ có thể đọc bằng máy chủ web trong miền đã đặt cookies trên ổ cứng của bạn. Bạn có thể dùng cookies để lưu trữ tùy chọn và thiết đặt người dùng; trợ giúp đăng nhập; và để duy trì kết nối với máy chủ và bố trí nguồn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bộ lập lịch Web của Lync không dùng cookies hoặc báo hiệu web cho mục đích quảng cáo và chúng tôi cũng không dùng chúng để thu thập thông tin cá nhân của bạn. Tất cả cookies đều là cookies của phiên.

Lựa chọn/Điều khiển:

Điều khiển Trình duyệt để Chặn Cookie. Hầu hết trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng thông thường bạn có thể sửa đổi thiết đặt trình duyệt của mình để chặn cookie. Ví dụ, trong Internet Explorer 9, bạn có thể chặn cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Bấm Công cụ rồi chọn Tùy chọn Internet.

 2. Bấm tab Bảo mật ở trên cùng cửa sổ.

 3. Di chuyển các trang chiếu của bạn lên hoặc xuống để chọn các kiểu cookies mà bạn muốn chặn.

Hướng dẫn chặn cookie trên trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Lưu ý rằng nếu chọn chặn cookie, bạn có thể sẽ không thể đăng nhập hoặc dùng các tính năng tương tác khác của site và dịch vụ của Microsoft phụ thuộc vào cookie và một số tùy chọn quảng cáo phụ thuộc vào cookie có thể không được thực hiện.

Điều khiển Trình duyệt để Xóa Cookie. Nếu bạn chấp nhận cookies, bạn có thể xóa chúng sau. Ví dụ, trong Internet Explorer 9, bạn có thể xóa cookie bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Bấm Công cụ rồi chọn Tùy chọn Internet.

 2. Trên tab Chung, dưới Lịch sử Duyệt, bấm nút Xóa.

 3. Trên cửa sổ bật ra, chọn hộp cạnh Cookies.

 4. Bấm nút Xóa.

Hướng dẫn xóa cookie trên trình duyệt khác có tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Lưu ý rằng nếu chọn xóa cookie, các thiết đặt và tùy chọn do cookie điều khiển, bao gồm cả các tùy chọn quảng cáo, sẽ bị xóa và có thể cần phải được tạo lại.

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng sử dụng Lync. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v....

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị của doanh nghiệp bật QoE, dữ liệu chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng Lync được ghi lại trong cơ sở dữ liệu QoE. Khả năng này không ghi lại nội dung của Lync. Dữ liệu QoE được lưu trong cơ sở dữ liệu điểm cuối Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một bộ báo cáo Máy chủ Theo dõi chuẩn. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×