Thiết lập và bắt đầu nhanh với thông tin cơ bản mà bạn cần để làm việc hiệu quả ngay lập tức.

Các ứng dụng độc lập

Hướng dẫn có thể tải xuống

Hướng dẫn Nhanh về Outlook 2016 (Windows)

Dạng
xem Outlook Outlook PDF

Bắt đầu nhanh về SharePoint Online có thể tải xuống

Dạng xem SharePoint Online trong SharePoint
Online

Bắt đầu nhanh Teams có thể tải xuống

Các nhóm
dạng xem PDF nhóm

Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi mở tệp PDF, bạn có thể cần cài đặt Adobe Acrobat Reader DC miễn phí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×