Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm BAHTTEXT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển một số sang văn bản tiếng Thái và thêm hậu tố "Baht."

Bạn có thể thay đổi định dạng Baht sang một kiểu khác trong ứng dụng Excel trên máy tính bằng cách sử dụng Tùy chọn Khu vực và Ngôn ngữ (menu Bắt đầu trong Windows, Panel Điều khiển).

Cú pháp

BAHTTEXT(number)

Cú pháp hàm BAHTTEXT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Là số mà bạn muốn chuyển sang văn bản hoặc tham chiếu đến ô có chứa số, hay công thức định trị thành số.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

1234

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BAHTTEXT(A2)

Hiển thị số bằng chữ. (Một nghìn hai trăm ba mươi tư Baht bằng chữ tiếng Thái)

หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×