Bao gồm tổng số trang trong số trang

Chèn Trang X trên Y

Nếu bạn có đầu trang hoặc chân trang, trước tiên hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn đặt số trang.

 1. Vào Chèn > Số Trang.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Vị trí Hiện tại nếu bạn có đầu trang hoặc chân trang.

  • Chọn vị trí nếu bạn chưa có đầu trang hoặc chân trang.

 3. Cuộn cho đến khi bạn thấy Trang X trên Y và chọn một định dạng.

 4. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang, hoặc bấm đúp vào bất kỳ chỗ nào bên ngoài khu vực đầu trang hoặc chân trang.

 1. Bấm đúp vào chân trang hoặc đầu trang ở vị trí mà bạn muốn đánh số trang.

 2. Vào Đầu trang & Chân trang > Chân trang, rồi cuộn để tìm và chọn Semaphore.

 3. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm đúp vào bất kỳ chỗ nào bên ngoài khu vực đầu trang hoặc chân trang để thoát.

Xem thêm

Bắt đầu đánh số trang ở phần sau trong tài liệu

 1. Vào Chèn > Số Trang

 2. Chọn Bao gồm Đếm Trang cho định dạng X trên Y.

 3. Chọn một vị trí.

Để loại bỏ số trang, hãy lặp lại các bước này nhưng chọn Loại bỏ Số Trang.

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem mục Đánh số trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×