BESSELY (Hàm BESSELY)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm Bessely  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm Bessel, còn được gọi là hàm Weber hay hàm Neumann.

Cú pháp

BESSELY(X, N)

Cú pháp hàm BESSELY có các đối số sau đây:

  • X    Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

  • N    Bắt buộc. Bậc của hàm. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu n không phải là số, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu n < 0, thì hàm BESSELY trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BESSELY(2.5, 1)

Hàm Bessel của Weber tại 2,5 và bậc 1

0,145918138

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×