Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về nghịch đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích (BETA.DIST).

Nếu xác suất = BETA.DIST(x,...TRUE), thì BETA.INV(probability,...) = x. Phân bố beta có thể dùng trong lập kế hoạch dự án để mô phỏng thời gian có thể hoàn thành, nếu biết trước thời gian hoàn thành kỳ vọng và độ biến thiên.

Cú pháp

BETA.INV(probability,alpha,beta,[A],[B])

Cú pháp hàm BETA.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố beta.

  • Alpha     Bắt buộc. Một tham biến của phân phối.

  • Beta     Bắt buộc. Tham số phân bố.

  • A     Tùy chọn. Cận dưới của khoảng x.

  • B     Tùy chọn. Cận trên của khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu xác xuất ≤ 0 hoặc xác xuất > 1, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua giá trị A và B, hàm BETA.INV sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 và B = 1.

Được cho một giá trị xác xuất, hàm BETA.INV tìm kiếm giá trị x sao cho BETA.DIST(x, alpha, beta, TRUE, A, B) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của BETA.INV phụ thuộc vào độ chính xác của BETA.DIST.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,685470581

Xác suất gắn với phân bố beta

8

Tham biến của phân bố

10

Tham biến của phân bố

1

Cận dưới

3

Cận trên

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BETA.INV(A2,A3,A4,A5,A6)

Nghịch đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích cho các tham biến ở trên.

2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×