BETA.INV (Hàm BETA.INV)

Trả về nghịch đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích (BETA.DIST).

Nếu xác suất = BETA.DIST(x,...TRUE), thì BETA.INV(probability,...) = x. Phân bố beta có thể dùng trong lập kế hoạch dự án để mô phỏng thời gian có thể hoàn thành, nếu biết trước thời gian hoàn thành kỳ vọng và độ biến thiên.

Cú pháp

BETA.INV(probability,alpha,beta,[A],[B])

Cú pháp hàm BETA.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố beta.

  • Alpha     Bắt buộc. Một tham biến của phân phối.

  • Beta     Bắt buộc. Tham số phân bố.

  • A     Tùy chọn. Cận dưới của khoảng x.

  • B     Tùy chọn. Cận trên của khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu xác xuất ≤ 0 hoặc xác xuất > 1, hàm BETA.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua giá trị A và B, hàm BETA.INV sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 và B = 1.

Được cho một giá trị xác xuất, hàm BETA.INV tìm kiếm giá trị x sao cho BETA.DIST(x, alpha, beta, TRUE, A, B) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của BETA.INV phụ thuộc vào độ chính xác của BETA.DIST.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,685470581

Xác suất gắn với phân bố beta

8

Tham biến của phân bố

10

Tham biến của phân bố

1

Cận dưới

3

Cận trên

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BETA.INV(A2,A3,A4,A5,A6)

Nghịch đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích cho các tham biến ở trên.

2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×