BETAINV (Hàm BETAINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố xác suất beta lũy tích. Có nghĩa là, nếu xác suất = BETADIST(x,...), sau đó BETAINV(probability,...) = x. Phân bố lũy tích beta có thể được dùng trong project định thời gian có thể xảy ra hoàn thành mô hình được cung cấp một thời gian dự kiến hoàn thành và tính biến thiên.

Cú pháp

BETAINV (probability,alphabeta,A,B)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố beta.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Là một cận dưới tùy chọn để khoảng x    .

B    là một cận trên tùy chọn để khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, BETAINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất > 1, BETAINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua giá trị cho A và B, BETAINV dùng phân bố beta lũy tích chuẩn để A = 0 và B = 1.

BETAINV dùng một kỹ thuật lặp cho các chức năng tính toán. Cung cấp một giá trị xác suất, BETAINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ±3x10 ^ -7. Nếu không, BETAINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Alpha

Beta

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,685470581

8

10

1

3

=BETAINV([probability],[Alpha],[beta],[A],[B])

Giá trị đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích cho các tham biến (2)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×