BINOM.DIST.RANGE (Hàm BINOM.DIST.RANGE)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng Binom. Biên. PHẠM vi  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về xác suất của một kết quả thử nghiệm dùng phân bố nhị thức.

Cú pháp

BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

Cú pháp hàm BINOM.DIST.RANGE có các đối số sau.

 • Trials    Bắt buộc. Số phép thử độc lập. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

 • Probability_s    Bắt buộc. Xác suất thành công trong mỗi phép thử. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1.

 • Number_s    Bắt buộc. Số lần thành công trong các phép thử. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng Phép thử.

 • Number_s2    Tùy chọn. Nếu được cung cấp, sẽ trả về xác suất mà số phép thử thành công sẽ rơi vào giữa Number_s và number_s2. Phải lớn hơn hoặc bằng Number_s và nhỏ hơn hoặc bằng Phép thử.

Chú thích

 • Nếu bất kỳ đối số nào nằm ngoài giới hạn, BINOM.DIST.RANGE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu bất kỳ đối số nào không có giá trị số, BINOM.DIST.RANGE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Phương trình sau được sử dụng:
  Phương trình BINOM.DIST.RANGE

 • Trong phương trình trên, N là Phép thử, p là Probability_s, s là Number_s, s2 là Number_s2 và k là biến lặp.

 • Các đối số dạng số bị cắt cụt thành số nguyên.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BINOM.DIST.RANGE(60,0.75,48)

Trả về phân bố nhị thức dựa trên xác suất của 48 lần thành công trong 60 phép thử và 75% xác suất thành công (0,084 hay 8,4%).

0,084

=BINOM.DIST.RANGE(60,0.75,45,50)

Trả về phân bố nhị thức dựa trên xác suất của 45 đến 50 lần thành công (bao gồm cả hai số này) trong 60 phép thử và 75% xác suất thành công (0,524 hay 52,4%).

0,524

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×