Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn.

Cú pháp

BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

Cú pháp hàm BINOM.INV có các đối số sau đây:

  • Trials     Bắt buộc. Số phép thử Bernoulli.

  • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.

  • Alpha     Bắt buộc. Giá trị tiêu chí.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, BINOM.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu trials không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu phép thử < 0, BINOM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu probability_s giá <= 0 hoặc probability_s => 1, BINOM. INV trả về giá #NUM! .

  • Nếu alpha <= 0 hoặc alpha => 1, BINOM. INV trả về giá #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

6

Số phép thử Bernoulli

0,5

Xác suất thành công của mỗi phép thử

0,75

Giá trị tiêu chí

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BINOM.INV(A2,A3,A4)

Giá trị nhỏ nhất sao cho phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí.

4

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×