BINOMDIST (Hàm BINOMDIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hãy dùng BINOMDIST trong các vấn đề có số lượng kiểm định hoặc phép thử ấn định khi kết quả của bất kỳ phép thử nào chỉ là thành công hay thất bại, khi các phép thử là độc lập và khi xác suất thành công không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm. Ví dụ, BINOMDIST có thể tính toán xác suất rằng hai trong số ba em bé tiếp theo là bé trai.

Cú pháp

BINOMDIST (number_s,phép thử,probability_s,lũy tích)

Number_s    là số lần thành công trong phép thử.

Bản dùng thử    là một số phép thử độc lập.

Probability_s    là xác suất thành công của mỗi phép thử.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, sau đó, BINOMDIST trả về hàm phân bố lũy tích, là xác suất rằng nhất là number_s lần thành công; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất, đây là xác suất là chính xác number_s lần thành công.

Chú thích

 • Number_s và phép thử bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu number_s, phép thử hay probability_s không phải dạng số, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu number_s < 0 hoặc number_s > phép thử, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm khối xác suất nhị thức là:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

  là COMBIN(n,x).

  Lưu ý: Hàm COMBIN được dùng ở đây để minh họa công thức toán được sử dụng hàm BINOMDIST. Nó không phải là một hàm mà bạn có thể sử dụng trong danh sách.

  Phân bố nhị thức lũy tích là:

  Phương trình

Ví dụ

Number_s

Bản dùng thử

Probability_s

Công thức

Mô tả (Kết quả)

6

10

0,5

=BINOMDIST([number_s],[Trials],[probability_s],false)

Xác suất của chính xác 6 trong số 10 phép thử thành công (0.205078)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×