Cài đặt POP, IMAP và SMTP

Bạn có thể sử Outlook để đọc và gửi thư từ các tài khoản Yahoo, Gmail, Hotmail và các tài khoản email khác. Nếu bạn muốn thêm thủ công một tài khoản email khác vào tài khoản Outlook, bạn có thể cần sử dụng thiết lập nâng cao. Hãy xem Thêm tài khoản email vào Outlook.

Bạn sẽ cần thiết đặt máy chủ thư đến (POP hoặc IMAP) và thiết đặt máy chủ thư đi (SMTP) của nhà cung cấp email của bạn. Sau đây là danh sách các thiết đặt này cho một số nhà cung cấp email. Nếu bạn không thấy danh sách của mình được liệt kê ở đây, hãy yêu cầu nhà cung cấp email cung cấp chúng cho bạn.

Nhà cung cấp email

IMAP Cài đặt

Trình điều Cài đặt POP

Bộ bảo Cài đặt SMTP

Microsoft 365

Outlook

Hotmail

Live.com

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

MSN

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop-mail.outlook.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

 Xem thêm

POP, IMAP và SMTP cho Outlook.com

Thêm các tài khoản email khác của bạn vào Outlook.com

Kết nối khoản email trong Outlook web của bạn (Microsoft 365)

Tài nguyên hỗ trợ

Bạn cũng có thể nhận hỗ trợ từ người dùng Outlook.com khác trong Diễn đàn cộng đồng của chúng tôi hoặc nhận trợ giúp bằng cách chọn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ bên dưới:

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×