SQL biểu thức là một chuỗi tạo ra tất cả hoặc một phần của một câu lệnh SQL. Ví dụ, phương pháp Findfirst trên một đối tượng RecordSet sử dụng một biểu thức SQL bao gồm các tiêu chí lựa chọn được tìm THẤY trong mệnh đề SQL WHERE.

Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access sử dụng dịch vụ biểu thức Visual Basic for Applications (VBA) để thực hiện đánh giá số học và hàm đơn giản. Mọi toán tử được sử dụng trong các biểu thức Microsoft Access SQL (ngoại trừ Between, InLike) đều được xác định bởi dịch vụ biểu thức VBA. Ngoài ra, dịch vụ biểu thức VBA còn cung cấp trên 100 hàm VBA bạn có thể sử dụng trong các biểu thức SQL. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các hàm VBA này để soạn truy vấn SQL trong cửa sổ Thiết kế truy vấn Microsoft Office Access 2007, đồng thời bạn cũng có thể sử dụng các hàm này trong truy vấn SQL theo phương pháp OpenRecordset DAO trong Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic và mã Microsoft Office Excel 2007 VBA.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×