Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các cách để thêm giá trị vào bảng tính

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để cộng các giá trị Excel là sử dụng Tự Tínhum. Chỉ cần chọn một ô trống ngay bên dưới một cột dữ liệu. Sau đó, trên tab Công thức, bấm tự động tính >Tổng. Excel sẽ tự động nhận biết dải ô cần tính tổng. (Tự Tính tổng cũng có thể hoạt động theo chiều ngang nếu bạn chọn một ô trống ở bên phải các ô cần tính tổng).

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Tự Tính tổng để tự động xây dựng công thức Tổng.  Chọn một phạm vi ở trên/dưới hoặc bên trái/phải của phạm vi cần tính tổng, rồi đi đến tab Công thức trên Dải băng, sau đó chọn Tự Tính tổng & hàm SUM.

Tính năng Tự Tính toán sẽ tạo công thức cho bạn, vì vậy bạn không cần phải nhập. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự nhập công thức, hãy xem hàm SUM. 

Thêm dựa trên các điều kiện

  • Dùng hàm SUMIF khi bạn muốn tính tổng các giá trị với một điều kiện. Ví dụ: khi bạn cần cộng tổng doanh thu của một sản phẩm nhất định.

  • Dùng hàm SUMIFS khi bạn muốn tính tổng các giá trị với nhiều điều kiện. Ví dụ: bạn có thể muốn cộng tổng doanh thu của một sản phẩm nhất định trong một khu vực bán hàng nhất định.

Cộng hoặc trừ ngày tháng

Để biết tổng quan về cách cộng hoặc trừ ngày, hãy xem Mục Cộng hoặc trừ ngày. Để tính toán ngày tháng phức tạp hơn, hãy xem hàm Ngày và giờ.

Cộng hoặc trừ thời gian

Để biết tổng quan về cách cộng hoặc trừ thời gian, hãy xem Cộng hoặc trừ thời gian. Để tính toán thời gian khác, hãy xem Hàm ngày và giờ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×